Vann og miljø

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av fornybar energi - både i Norge og internasjonalt. Multiconsult tilbyr tverrfaglige team med lang erfaring og bred kompetanse innen miljøspørsmål i alle faser av energiprosjekter.

22. juni 2014

I Multiconsult arbeider biologer, hydrologer, landskapsarkitekter og ingeniører tett sammen. Fagmiljøet kjenner eksisterende og regelverk og bistår selskapets kunder i å gjøre energiprosjektene kostnadseffektive og bærekraftige.

Multiconsult har kompetansen, verktøykassa og erfaringene til å sammen med kunden finne de gode løsningene både for miljø og kraftproduksjon.

Fagmiljøet arbeider inn mot de fleste type prosjekter:

 • Små og store vannkraftverk
 • Betong-, mur- og fyllingsdammer
 • Vassdrag og vassdragskonstruksjoner
 • Vindkraftverk (onshore og offshore)
 • Solenergianlegg
 • Fjernvarme og -kjøling
 • Energisentraler og transformatorstasjoner
 • Transmisjon, linje og kabel

 

Tjenester:

 • Vannføringsmålinger, vannlinjeberegning og
 • Pilotstudier, mulighetsstudier, Due Diligence
 • Konsesjonssøknader, konsekvensutredninger
 • Revisjonsdokumenter
 • Biologisk mangfold- og miljørapporter
 • Landskaps- og miljøplaner
 • Miljø-, transport- og arealplaner (MTA)
 • Økosystemanalyser og miljøtilstand
 • Ferskvanns- og fiskeundersøkelser
 • Vannføringsmålinger, vannlinjeberegninger
 • Restaurerings- og biotopforbedrendetiltak
 • Hydraulisk modellering og utforming
 • Landskapsanalyser og visualiseringer
 • Vann- og miljøovervåking og analyser
 • Sosioøkonomiske undersøkelser

Nøkkelreferanser:

 • IV Havvind. Konsekvensutredninger, konsesjonssøknader, overvåkning av sjøfugl og trekkfugl. Havgul / Vestavind Offshore
 • Overføring Toråa, fiskeundersøkelser og habitatmodellering. Melan Invest / Clemens Elvekraft
 • Fula Rapids HPP, ESMP og RAP. Norfund
 • Restaurering av Hoen dam, kartlegging av naturverdier og forslag til miljøtiltak. Øvre Eiker Energi
 • Blåura vannkraftverk, skisseprosjekt, konsesjonssøknad, forhåndsmelding og konsekvensutredning. Sunnhordaland Kraftproduksjon
 • Krossdalselvi småkraftverk, fiskeundersøkelse og miljøvurdering. Blåfall
 • 420 kV Klæbu – Viklandet. Konsekvensutredning for alle temaer. Statnett
 • Mandaya og Beko Abo HPPs, Feasibility Studies and ESIA. Ministry of Water Resources, FDR of Ethiopia
 • Teknisk, økonomisk og miljømessig due diligence for Fortums fjernvarmeanlegg. Privat investor
 • Flomberegninger for dammene Flævatn, Flatsjø og Eikrebekken i Hemsedal. E-CO Vannkraft