Kjøsnestunnelen er en forlengelse av Støylsnestunnelen | Foto: Google

Skal prosjektere ny tunnel i Jølster

Statens vegvesen har inngått avtale med Hæhre Entreprenør AS om bygging av ny tunnel på riksveg 5 i Kjøsnesfjorden i Jølster. Multiconsult skal prosjektere tunnelen.

26. september 2019

En lang tunnel er det beste måten å oppnå en skredsikker vei på strekningen, og prosjektet er en forlengelse av den eksisterende Støylsnestunnelen. Tunnelprosjektet i Kjøsnesfjorden er ei totalentreprise, som betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge tunnelen. Multiconsult skal stå for prosjektering av tunnelen, mens Traftec har ansvar for å etablere det tekniske anlegget.

– Vi ser frem til å være med å bygge en ny og skredsikker vei. Prosjektering i forkant og oppfølging i byggeperioden er svært viktig for at resultatet skal bli bra, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier markedssjef Tor Arne Melhus i Multiconsult.

Totalkontrakten mellom vegvesenet og Hæhre Entreprenør for bygging av tunnelen er på 650 millioner kroner og omfatter 6,5 km tunnel. I alt blir den nye tunnelen, som skal hete Kjøsnestunnelen, 8,6 kilometer lang.