HMS uken 1390x576

F.v. Amin Haddadi og Andreas Heier Sødal

SHA-dagene 13. -15. oktober

SHA-dagene (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er et program over tre dager i Oslo, Trondheim og et titalls byggeplasser rundt i landet.

2. oktober 2015

Hvilken rolle har du som rådgiver og prosjekterende? – Veien til en skadefri bygge- og anleggsplass. De store offentlige byggherrene reiser diskusjonen om hvor veien går videre mot en skadefri bygge- og anleggsplass.

Nullvisjon for skader

Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket og Statens vegvesen, RIF og Arkitektbedriftene i Norge inviterer til seminar, besøk på bygge- og anleggsplasser og workshop. Dagene er for rådgivere og prosjekterende, sammen med andre aktører på bygge- og anleggsplassene.

Underskriverne av «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» deler en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. De er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats, for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted. SHA-dagene er en del av innsatsen.

Multiconsult om SHA-utfordringer

Multiconsult har gleden av å representere RIF på Arbeidstilsynets workshop 15. oktober. Kristin Høili, avdelingsleder for Bygg og eiendom i Fredrikstad, holder innlegg over temaet Rådgiverens hverdag – utfordringer for SHA i prosjektering.

Tirsdag 13. oktober – Åpningsseminar på Chateau Neuf i Oslo
Temaet er planlegging og prosjektering. Hvordan lærer vi av hverandre, slik at vi tenker sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, fra idé til ferdigstillelse?

Onsdag 14. oktober – Besøk på bygge- og anleggsplasser rundt i landet
Vi inviterer prosjekterende til byggeplasser flere steder i landet. Vi setter fingeren på hvordan valg i prosjekteringsfasen påvirker hverdagen på en byggeplass.

Torsdag 15. oktober – Workshop på Statens Hus i Trondheim
I samarbeid med Arbeidstilsynet inviteres byggherrer, prosjekterende og entreprenører til workshop. Hva kan alle aktører i et bygge- eller anleggsprosjekt bidra med for å oppnå en skadefri arbeidsplass?

Påmelding

Mer informasjon og påmelding via RIFs sider.