Christian Nørgaard Madsen administrerende direktør

Christian Nørgaard Madsen mener Arendalsuka er viktig for alle som er opptatt av politikk og bærekraftig samfunnsbygging.

Satser tungt på Arendalsuka

Fra mandag 13. august samles politikere, næringsliv og ulike samfunnsaktører til meningsutveksling på flere hundre arrangementer rundt om i Arendal. Med konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i spissen deltar en rekke Multiconsult-ansatte.

10. august 2018

– Arendalsuka har på få år etablert seg som en viktig arena for alle som er opptatt av politikk og bærekraftig samfunnsbygging. Det er blitt et sted for påvirkning og deltakelse i debatt om de avgjørende temaene. Det er derfor viktig og flott at både bransjen gjennom RIF og Multiconsult tar aktivt del i denne debatten, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Tirsdag klokken 12 skal han selv i ilden. Da arrangerer Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) seminaret «Kostnadsoverskridelser i offentlige bygge- og anleggsprosjekter og spør: Er det alltid noen som har «skylda»?

Der skal Madsen debattere med blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, administrerende direktør Harald Vaagasaar Nikolaisen i Statsbygg og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen fra RIF.

https://arendalsuka.no/event/user-view/6999

Mandag klokken 15.30 skal Multiconsults Bernt Sverre Mehammer delta i en debatt i regi av A-LAB Arkitekter under arrangementet «Bokvalitet i tett by».

https://arendalsuka.no/event/user-view/8932

Fokus på byutvikling

Blant alle seminarene er det mange som tar for ulike sider av byutvikling. Mandag klokken 13 spør Transportøkonomisk institutt «Hvilken retning går byutviklingen når bilene har blitt utslippsfrie?» Der skal Svein Halleraker fra LINK arkitektur delta i debatten.

https://arendalsuka.no/event/user-view/7447

På arrangementet «Ren luft, rent vann og byutvikling» deltar Gunnar Vatnar fra LINK arkitektur i panelet etter at byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, har innledet om hvordan byrået i Oslo jobber med byutvikling på flere områder. Det går av stabelen mandag klokken 17.

https://arendalsuka.no/event/user-view/8231

Tirsdag klokken 11 arrangerer LINK arkitektur sammen med Moment team seminaret «#SafeCity – Kan urbanisme være en del av løsningen for å oppnå et tryggere samfunn?» Der innleder Anders Moe fra Urban LINK, og han skal også lede debatten.

https://arendalsuka.no/event/user-view/8233

I tillegg er det mange andre fra Multiconsult som vil være til stede for å samle impulser og delta i debattene.