REMA1000 Vinterbro får nyvinnende solcelleanlegg.

REMA 1000 med nyvinnende solcelleanlegg på nytt lagerbygg

Et nyvinnende solcelleanlegg på 13 000 m2 skal installeres på REMA 1000s nye lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Konseptet er utviklet av Multiconsult.

22. juni 2019

– I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal handle raskere og gjør mer enn det som forventes av oss, uten at det går på bekostning av kostnadseffektivitet. Med denne løsningen henter vi ut stordriftsfordeler som sparer både energi og kostnader, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan.

Løsningen REMA 1000 tar i bruk har tidligere kun vært brukt på bakkemonterte anlegg. Det er første gang denne type teknologi benyttes på et tak i Norge. Totalt vil solcelleanlegget på 13 000 kvm, eller nesten to fotballbaner, som utvikles til dagligvarekjedens nye lagerbygg på Vinterbro høste miljøvennlig energi tilsvarende det årlige energibehovet til 120 eneboliger. Effekten på anlegget er 2,5 MWp, noe som tilsvarer et lite småkraftverk.

Solcelleanlegget er under bygging og vil stå ferdig høsten 2019. Når bygget er i full drift vil den fornybare energien dekke ca. 25 prosent av byggets årlige energiforbruk. Miljøkonseptet til lagerbygget som åpner våren 2020 bygger videre på et innovativt konsept utviklet til en annen av dagligvarekjedens distribunaler.

– I 2018 åpnet vi REMA Distribunal Vagle i Sandnes med det som da var Norges smarteste energisystem. En ambisjon om å flytte grenser for smarte energiløsninger gjorde det mulig å benytte fornybar energi på en banebrytende og effektiv måte. Dette systemet har kuttet både miljøpåvirkning og kostnader og det var derfor naturlig å videreutvikle denne løsningen til vårt nye bygg på Østlandet. Lavere kostnader vil igjen gi lavere priser på dagligvarer til kundene, sier Reitan.

Trolig første i Europa
Konseptet er utviklet av Multiconsult som mener satsningen setter REMA 1000 i førersetet for bærekraftig, innovativ og kostnadseffektiv bruk av solceller. De peker på at den store fordelen oppnås i teknologivalget, og at dagligvarekjeden nå har tatt solcelleanlegg flere steg i retningen av en enklere og mer kostnadseffektiv teknologi.

– Det er inspirerende å jobbe for en kunde som er villig til å ta risikoen som er forbundet med innovasjon og nytenkning. I dette prosjektet har vi blitt utfordret på kreativitet med målet om å komme opp med tekniske løsninger som kutter kostnader og miljøpåvirkning, sier Håkon Hartmark Person i Multiconsult.

Ved å se til deres internasjonale prosjekter kom de frem til at løsningen var å finne i større bakkemonterte solparker.

-Det viste seg at vi får de samme storskalafordelene når vi flytter denne type anlegg på taket. Vi kjenner ikke til at et er bygget tilsvarende anlegg andre steder i Europa, men ser at det er en interesse, sier Person.

Har redusert prisen med 15 prosent
Solcelleanlegget er innovativt og kostnadsbesparende av flere grunner, blant annet som følge av redusert ressursbruk. Spenningsnivået på systemet er høyere enn det som normalt benyttes på tak og det benyttes større solcellemoduler.

Videre er vekselrettere mer kompakte og det benyttes færre løpemeter solcellekabel. Redusert materialbruk gir raskere byggetid og dermed oppnås besparelser som følge av mindre materialbruk og reduserte arbeidskostnader. Samlet oppnås en kostnadsbesparelse på opptil 15 prosent i forhold til det som frem til nå har vært standarden i bransjen.

Installatørene i det norske solenergimarkedet var i utgangspunktet skeptiske til om teknologien ville gi stordriftsfordeler og pekte på flere tekniske utfordringer. Enovas finansielle støtte har imidlertid muliggjort et mer omfattende forarbeid enn det som er normalt før en utlysning slik at det var mulig å avklare flere usikkerhetsmomenter.

– For oss er dette en potensiell suksesshistorie. Om dette gir de ventede kostnadsbesparelsene er det på å gjøre solcelleteknologi mer konkurransedyktig i Norge. Dette er et godt eksempel på hvordan vi sammen med innovative aktører kan bidra til å fremskynde teknologiutvikling med vår støtte, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

Solcellespesialisten vant anbudskonkurransen og er nå godt i gang med byggingen av solcelleanlegget på lageret som bygges av Login Eiendom.

-Jeg innrømmer gjerne at jeg var skeptisk til teknologivalget i dette prosjektet, men jeg ble overrasket over de store kostnadsbesparelsene som ligger i teknologien. Jeg er overbevist om at dette blir den nye standarden for slike anlegg fremover, sier Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten.