Multiconsult har nylig tatt i bruk en ny type borerigg som kan utføre langt dypere grunnunderøkelser enn vanlige rigger.

Reduserer risiko med ny borerigg

Mangelfull informasjon om grunnforholdene øker risiko for byggestans, forsinkelser og uforutsette kostnader. En ny type Sonic borerigg vil kunne gi verifisert og avgjørende kunnskap.

14. juni 2022

– Nå har vi en svært etterspurt Sonic borerigg tilgjengelig for alle oppdrag der grunnundersøkelser er aktuelt, sier Ragnhild Bjørnå, avdelingsleder i Multiconsult. – Sonic-riggen gjør at vi reduserer usikkerhetene i tolkning av datagrunnlaget, og kan gi bedre vurderinger basert på verifisert informasjon. Vi kan nå klare å ta opp prøver ved forhold og dybder der konvensjonelle borerigger må melde pass.

Boreriggen Sonic kom nylig «hjem» til Multiconsults avdeling i Stavanger, etter transport og finpuss på et spesialverksted. Riggen skal operere i hele landet, og er etterspurt allerede.

Bjørnå forteller at flere og flere kunder får øynene opp for hvor viktig det er med økt kunnskap om grunnforholdene i byggeprosesser. Det gjelder dybde til berg, klassifisering av løsmasser og berg, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstanden, for å nevne noe. Undersøkelser med Sonic-riggen kan hindre forsinkelser og utsettelser i prosjekter, fordi man i større grad unngår overraskelser underveis i byggeprosessen.

Økende andel ansvarssaker

– Vi ser en økende andel ansvarssaker og forsinkelser i prosjekter som oppstår på grunn av for dårlig kunnskap om grunnforholdene. Ved å bruke en borerigg som Sonic får vi mer nøyaktig datagrunnlag og kan tilby kunder redusert risiko i prosjektene, sier Bjørnå.

Odd Arne Fauskerud, fagdirektør for geofag i Multiconsult, sier det har vært en betydelig kostnadsutvikling fra første anslag til faktisk sluttkostnad for en rekke prosjekter i NTP: En rapport (NOU) fra 2015 stadfester at kostnadsøkningen fra planleggingsfasen til sluttfasen i 34 prosjekter i Nasjonal Transportplan er på hele 40 til 60 prosent.

Grundige undersøkelser lønner seg

– Min erfaring er at det lønner seg å gjøre grundige undersøkelser i forkant, hvis det er snakk om prosjekter der grunnforholdene er avgjørende. Det gir langt lavere risiko for både byggestans, forsinkelser, konflikter og kostnadsoverskridelser. I tillegg gir undersøkelser med denne type rigg langt bedre beslutningsgrunnlag for kundene våre, sier Fauskerud.