1/4

Åsane videregående skole og kulturhus | Foto: Martin Håndlykken

2/4

Frederik II videregående skole og idrettsanlegg | Illustrasjon: LINK arkitektur og Griff Arkitektur.

3/4

Kilden barnehage | Foto: Multiconsult

Ny Alversund skole og flerbrukshall | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

4/4

Ny Alversund skole og flerbrukshall | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

Undervisning

God kvalitet på undervisning er ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Vi vet at for et riktig og effektiv læringsmiljø kreves gode utdanningsinstitusjoner.

Multiconsult har solid erfaring fra planlegging av alle typer undervisningsbygg – fra miljøriktige og trygge barnehager, fleksible barne- og ungdomsskoler, moderne videregående skoler, og til de mest teknisk krevende universitetsbyggene i Norge.