1/3

Nye Deichman Bjørvika | Foto: Thomas Haugersveen

2/3

Hurtigrutemuseet Stokmarknes | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Munchmuseet | Foto: Cato A. Mørk

Kultur

Kulturbygg er ofte signalbygg og møteplasser for innbyggerne i større og mindre byer rundt om i Norge, og mange av disse byggene blir en viktig del av lokalsamfunnets eller nasjonens identiteten og historie.

Multiconsult har en lang og stolt historie med mange slike identitetsbærende kulturbygg på samvittigheten.

Vår bransjeledende spesialkompetanse innen blant annet akustikk, brann, fuktsikring, klima, energi, bygningsfysikk og bygningsvern bidrar til å sikre gode kulturopplevelser og ivaretakelse av nasjonale kulturskatter.