Planetariet i Vitensenteret - Foto:Siv Rognstad, Multiconsult

1/2

Planetariet i Vitensenteret | Foto:Siv Rognstad, Multiconsult

2/2

Vitensenteret

Vitensenteret i Sandnes

Sandnes museum og vitensenter

Multiconsult har i samarbeid med arkitekt Askin/Landtto Arkitekter AS prosjektert Vitensenteret i Sandnes for Sandnes kommune. Vitensenteret er oppført på deler av gamle Øglænds sykkelfabrikk, Krossen Havremølle og Møllerboligen. Bygget er i hovedsak utformet i glass, betong og tette veggfelt. 1 byggetrinn er et nybygg, mens 2 byggetrinn er mer en renovering/ombygging av eksisterende bygning i Solaveien 10.

Multiconsult har i tillegg til byggeteknikk hatt prosjektering av brann/lyd/akustikk. Hele bygningsmassen er sprinklet. Det er automatisk brannalarmanlegg og ledesystem med fokus på personsikkerheten. Ønsket om bruk av mye glass i konstruksjonene har blitt mulige som følge av vurderinger i tiltaksklasse 3. Bygget er prosjektert etter grenseverdier i NS-8175. Utstillingslokalene er akustisk dempet i himling. Planetariet er prosjektert med dobbelt kuleskall for økt lydisolasjon.

Våre tjenester

 • Prosjektering flere fag
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Kostnadsberegninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Oppfølging under bygging
 • Byggeledelse
 • Koordinator for prosjekteringen
 • Koordinator for utfølelsen