1/3

Nye Alversund skule er nå tatt i bruk | Foto: Ole Harald Dale

2/3

Nye Alversund skule | Foto: Ole Harald Dale

3/3

Flerbrukshallen | Foto: Lene Eriksen, Constructa

Nye Alversund skule tatt i bruk

Nye Alversund skule og flerbrukshall i Vestland fylke ble tatt i bruk oktober. De rundt 450 ungdomsskoleelevene har fått en flott skole med undervisningslokaler, flerbrukshall, basishall og kulturskole.

18. oktober 2021
Cato A. Mørk

– Prosjektet har vært en flott ingeniørmessig utfordring og er blitt en moderne skole som vi er stolte over å ha bidratt til å prosjektere og bygge. Alversund skule ligger vakkert til og det er utført betydelige arbeider utomhus i dette prosjektet, sier Knut Løkkebø, oppdragsansvarlig for Multiconsult.

Den nye skolen ligger i Alver kommune utenfor Bergen og har et areal på over 9000 m2. Bygget er utført i massiv-tre med grunnmur i lavkarbonbetong. Bygget er et passivhus og Multiconsult har prosjektert en bærekraftig energiløsning basert på energibrønner og varmepumper.

Totalrådgiver
Multiconsult har vært totalrådgiver i prosjektet og har sammen med HLM Arkitektur og Constructa Entreprenør utført prosjektet i en samspillsentreprise. Det er den tredje større skolen Multiconsult har utført med de to partnerne.

– Skoleprosjektene er kompliserte, med mye brukertilpasning og en lang rekke funksjoner. Multiconsult har hatt en rettet satsning mot skoleprosjekter i massiv-tre og samspillsentrepriser og jobber nå i samme konstellasjon med Askøy VGS, sier Løkkebø.
Krav til tverrfaglighet og papirløse prosjekter er nå blitt normen og Multiconsult får en stor overføringsverdi og læring ved å delta i denne type entrepriser.

Les mer: