Multiconsult skal utvikle Tanzanias Rural Energy Master Plan (REMP)

Tilgang til elektrisitet er nødvendig for å sikre økonomisk utvikling, spare miljøet og forbedre helse. Tanzanias Rural Energy Master Plan (REMP) skal sikre landsbygda ren energi innen 2030.

3. juli 2017

6. april gikk startskuddet for et nytt og viktig oppdrag i Multiconsults Afrika-satsing: Å bistå Tanzanias Rural Energy Agency (REA) med utvikling av en plan for å sikre tilgang til strøm og ren matlagingsenergi for Tanzanias landsbybefolkning.

Et viktig grep for landets innbyggere

Tanzania er ett av flere land i Afrika der folk flest fremdeles lever uten elektrisitet, og lager mat over åpen ild eller på lite effektive trekull-ovner. Mangel på elektrisitet hindrer økonomisk utvikling ved at det hindrer effektiv skolegang, vanskeliggjør kommunikasjon, og umuliggjør produksjon utover håndverksvirksomhet og enkelt jordbruk. I tillegg er alternative energikilder dyre og upraktiske. Matlaging med biomasse som trevirke og trekull er en viktig årsak til avskoging, og er dessuten hovedårsaken til at luftveissykdommer er en av de vanligste dødsårsakene i utviklingsland. Det hindrer også både skolegang, spesielt for jenter, og produktiv virksomhet fordi mye tid går med til å skaffe brensel.

I Tanzania har kun 17% av befolkningen som ikke bor i byer elektrisitet i hjemmene sine, og biomasse utgjør bortimot 80% av primært energikonsum.

Master-planen skal inneholde et program og gjennomføringsstrategi for å sikre tilgang til moderne, ren energi på landsbygda.

Krever både offentlige og private investeringer

En bærekraftig finansiell situasjon i kraftsektoren er en stor utfordring når nettet utvides og når stadig mer fjerntliggende områder der energikonsumet per husholdning er minimalt.

Planen skal derfor anbefale en optimal balanse mellom nettutvidelser, etablering av mindre isolerte nett drevet av det nasjonale kraftselskapet TANESCO eller av private, og distribuerte løsninger som er tilpasset enkelthusholdninger eller offentlige institusjoner som skoler og klinikker. Tilgang til de ulike løsningene vil måtte sikres av en kombinasjon av offentlige investeringer og utvikling av det private markedet.

Etter planen skal prosjektet ferdigstilles i løpet av 2018, hvorpå REA og Tanzanianske energimyndigheter blir ansvarlig for gjennomføringen og måloppnåelse. Det er planlagt å etablere en dedikert webside der interesserte i første omgang kan følge utviklingen av planene. Denne vil kunne videreføres til en ressurs der man kan følge utviklingen i energitilgang frem mot 2030.