Multiconsult godkjent til å verifisere grønne obligasjoner

Multiconsult er det første ingeniørselskapet med virksomhet over hele verden som er godkjent til å verifisere grønne obligasjoner i henhold til Climate Bonds Standard.

19. desember 2017

Multiconsult føyer seg til 28 andre foretak som organisasjonen Climate Bonds Initiative har godkjent til å verifisere klimaobligasjoner og grønne obligasjoner. Climate Bonds Standard er et redskap som skal muliggjøre pålitelig verifisering av grønne obligasjoner og som skal være lett gjenkjennelig for investorer.

Godkjenningen betyr at Multiconsult kan verifisere grønne obligasjoner før de utstedes, som en uavhengig tredjepart, i henhold til Climate Bonds Standard. Multiconsult tilbyr verifisering av grønne obligasjoner utstedt for å finansiere investeringer i vannkraft, solenergi, vindkraft og biomasse; off-grid-løsninger, mikronett og  nettilknyttede systemer opp til 600 kV; og batterisystemer, energieffektive bygg og elektrisk transport.

Sterk vekst

Markedet for grønne obligasjoner har vært i sterk vekst de siste årene, og 2017 var det første året at det ble utstedt obligasjoner for over 100 milliarder dollar. Det er ingen tegn på at veksttakten kommer til å avta de kommende årene. Multiconsult ønsker å bidra til veksten i dette markedet, for å støtte opp om utviklingen av miljøvennlige løsninger.

– Vår tekniske og kommersielle kompetanse, kombinert med erfaring fra energimarkeder og finansiell rådgivning, gjør Multiconsult til en ideell samarbeidspartner for verifisering av grønne obligasjoner innen produksjon, overføring og bruk av fornybar energi, sier Tore Eliassen, som er ansvarlig for Multiconsults tjenester innen fornybar energi.

For mer informasjon om Multiconsults tjenester innen verifisering av grønne obligasjoner og due diligence, ta kontakt med Tore Eliassen: tore.eliassen@multiconsult.no.


Grønne obligasjoner

  • Investeringsobjekter som brukes til å finansiere miljø- og/eller klimariktige prosjekter
  • De er akkurat som vanlige obligasjoner, bortsett fra at pengene må investeres i miljø- eller klimariktige prosjekter
  • Aktuelle prosjekter inkluderer fornybar energi, enøk-tiltak, bærekraftig avfallshåndtering, bærekraftig arealbruk, beskyttelse av biologisk mangfold, grønn transport, avbøtende tiltak og tilpasning til klimaendringer
  • Obligasjonene må verifiseres av en tredjepart for å bekrefte at de er ‘grønne’
  • Det er ingen universell standard for verifisering av grønne obligasjoner, men organisasjonen Climate Bonds Initiative har utviklet en standard som utgangspunkt for sertifiseringsprosessen
  • Mange børser har i dag en egen liste over grønne obligasjoner, bl.a. London, Luxembourg, Stockholm og Oslo, og sistnevnte var den aller første børsen i verden som opprettet en slik liste i 2015