Slik ser den ut, det som trolig er verdens første hybriddrevne borerigg for geotekniske undersøkelser | Foto: Multiconsult

Multiconsult først ute med hybrid borerigg

Den aller første boreriggen for geotekniske grunnundersøkelser med hybriddrift i Norge, og mest sannsynlig i verden, skal nå ut i oppdrag for Multiconsult. Riggen blir tilnærmet utslippsfri i drift, og setter en ny standard for anleggsmaskiner.

18. januar 2021
Kristine Gjerstad Røe

– Dette er det nærmeste en grønn geoteknisk borerigg vi kommer, og vi gleder oss til å ta den nye riggen i bruk, sier Vidar Baafjord, seksjonsleder for grunnundersøkelser i Multiconsult.

Multiconsults nyervervede hybridrigg, GM 100 GT Hybrid, er helt enestående i sitt slag.
– Så langt vi vet finnes det per dags dato ikke andre tilsvarende borerigger med hybriddrift i Norge eller i verden. Å være først ute med å ta i bruk en slik nyvinnende rigg er veldig spennende, sier Baafjord.

Betydelig reduksjon i klimagassutslipp

Det er Multiconsult som har spekket opp kravene til den nye hybridriggen, som er levert av det finske selskapet Geomachine OY, via servicepartner PTO Teknikk AS.

Når riggen settes ut i operativ tjeneste vil den driftes elektrisk så lenge det er byggestrøm (400V/63A) tilgjengelig. Da kan den brukes til de aller fleste typer undersøkelser og sonderinger. Når den ikke driftes elektrisk, vil motoren driftes på biobasert drivstoff, som HVO 100 diesel, noe som vil kunne gi en reduksjon i klimagassutslipp på mellom 70-90 prosent sammenlignet med utslippene ved bruk av fossil diesel.
– Det vil gi betydelig besparelser i utslipp fra riggen på anleggsplass sammenliknet med tilsvarende rigger som brukes i dag, sier Baafjord. I tillegg vil maskinen ha langt lavere motorstøy når den benytter strøm.

Sette standarden

Ingen har tidligere spekket opp eller levert en tilsvarende borerigg med hybriddrift. Det ønsket Multiconsult å gjøre noe med og satte klare krav til leverandøren da innkjøp av ny borerigg ble besluttet.
– Vår ambisjon er å drive bransjen framover i en mer bærekraftig retning. Det innebærer at vi også utfordrer våre leverandører til å utvikle og tilby bærekraftige løsninger. Den nye hybridriggen er helt i tråd med denne ambisjonen, og vi er svært stolte over å være de første som tar i bruk en slik nyvinning, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for forretningsenhet Geo, vann og miljø i Multiconsult.

Hun ser klare synergier med den nye hybridriggen og de kravene som flere oppdragsgivere og byggherrer stiller til fossilfrie byggesplasser. Det er også helt i tråd med kravene i den nye klimaplanen som kom fra den norske regjeringen nå i januar.
– Med den nye riggen er vi med på å sette standarden for en mer klimavennlig maskinpark til bruk på norske anleggsplasser. Utslippsfrie byggeplasser er snart bransjenorm, og riggen er ett av våre tiltak for å imøtekomme dette, sier hun.

Se også artikkel i TU.no