Innovativt oppdrettsanlegg i Masfjorden

Engesund Fiskeoppdrett ble kastet ut av indre Masfjorden som følge av oksygennivået i vannet. I høst kommer de tilbake til fjorden med lukket betonganlegg på Ådnekvamme.

22. juni 2018

Multiconsult har vært med fra starten og bidratt med konseptutvikling, strømningsanalyser, prosjektering betong og oppfølging av underleverandører.

– Anlegget er en pilot, og det er det første av sitt slag. Etter planen skal det settes ut fisk i september. Det skjer altså på det stedet der fylkesmannen var bekymret for oksygennivået i bunnvannet, sier daglig leder Svein Eivind Gilje til iLaks.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og European Investment Fund (EIF).

Bedre velferd og lavere kostnader

Flåten skal produsere postsmolt til utsett i åpne merdlokaliteter med det formål å redusere produksjonstiden i disse. Postsmolt er betegnelse på en sjøvannstilpasset laks som har hatt en periode med tilvekst etter selve smoltifiseringen og dermed er større og mer robust i møte med patogener, blant annet parasitter som lakselus, i sjøen. Typisk vekt ved smoltifisering er 70–140 gram og vekt som postsmolt vil være 250–500 gram, avhengig av blant annet produksjonslogistikk og veksthastighet.

– Årlige direkte kostnader med avlusing av laks og ørret i sjøfase i Norge er om lag fem milliarder kroner, og tap som følge av dødelighet i forbindelse med infeksjoner og behandling betydelig høyere. Den etiske siden med utfordringen er også betydelig og Engesund ønsker med dette prosjektet å bidra til både økt fiskevelferd og reduserte kostnader for sin produksjon, sier rådgiver akvakultur Bjørn Arvid Ølmheim i seksjon AKVA Vest i Multiconsult.

Flåten er bygget på Stamsneset i Bergen og skal slepes og fortøyes på lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden i løpet av juli. Den vil forsynes med landstrøm for drift av prosessutstyr som pumper, trommelfilter, oksygen-seperatorer, kompressorer mm. Flåten har eget nødaggregat ved strømbrudd og alle vitale prosesser og vann-parametere blir overvåket av et system for fjerndrift, OxyGuard Pacific. Det meste av dette prosessutstyret er levert av Sterner AS.