Alnabruterminalen Multiconsult Bane

Foto | Creative commons - Magnus Manske

Frokostmøte – Mer Gods på Bane

Velkommen til frokostmøte "Hvordan få mer gods på bane" 16 september 2015 på Skøyen

19. august 2015

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema: Hvordan få mer gods på bane? Næringslivets behov og pågående store prosjekter
på framtidig terminalstruktur i Østlandsregionen, samt utvikling av Alnabru, blir presentert. I løpet av seminaret vil mål, løsninger, ideer og utfordringer drøftes.

Frokostmøtet er gratis og blir holdt på Multiconsults hovedkontor Nedre Skøyen vei 2 i Oslo, kl. 07:30 – 09:15.

Program

07:30   Registrering/ enkel frokost
Velkommen v/ Tone Manum, markedssjef Bane, Multiconsult

08:00   Flere aktører på terminalene
v/ Yngve Andreassen, markedssjef Gods, Jernbaneverket

08:15   Hva må til for å få mer gods på bane fra et næringssynspunkt
v/ Erling Sæther, direktør næringspolitikk, NHO

08:30   KVU terminalfunksjoner i Oslofjordregionen
v/ Anders Jordbakke, prosjektleder, Vegdirektoratet

08:45   Utvikling av Alnabruterminalen for å møte nye utfordringer
v/ Paul Runnestø, regiondirektør Oslo og Akershus, Jernbaneverket

09:00   Diskusjon og spørsmål fram til 09:15

Påmelding

Ønsker du å delta, meld deg på her: PÅMELDING.
Påmeldingsfrist er 8. september 2015