1/2

Installasjon av solcelleanlegg i Ghana er ett av prosjektene der Multiconsult har bidratt | Foto: Multiconsult

2/2

Fornyet samarbeid: Kristin Olsson Augestad fra Multiconsult Heidi Hovland Bergfald og Marianne Nilsen Sturmair i Ingeniører Uten Grenser har fornyet samarbeidet | Foto: Multiconsult

Fortsetter samarbeidet med Ingeniører Uten Grenser

Ingeniører Uten Grenser leverer ingeniørkunnskap og teknologi til prosjekter i lavinntektsland og organisasjonen markerte nylig 10 års jubileum. Multiconsult har vært støttespiller fra starten og har nå fornyet samarbeidet for tre nye år.

20. januar 2022
Cato A. Mørk

Ingeniører Uten Grenser (IUG) i Norge ble etablert i 2011. Gjennom bistandsprosjekter med lokal forankring bidrar IUG til at mennesker får dekket grunnleggende behov som rent vann, fornybar energi og sentral infrastruktur.

– Vi er svært fornøyde med å fortsette samarbeidet med Ingeniører uten grenser og hjelpe til å realisere viktige bistandsprosjekter med ingeniørkompetanse. Det er viktig å skape bærekraftige løsninger innen vann, ren energi, bygg og infrastruktur lokalt, og det er flott at våre ansatte og vår støtte kan være med å muliggjøre disse prosjektene, sier Kristin Olsson Augestad, konserndirektør i Multiconsult.

Multiconsult har vært en samarbeidspartner for IUG siden 2013, både som partnerbedrift og ved at ansatte har fått mulighet til å delta i bistandsprosjekter.

– Vi setter stor pris på det langsiktige og gode partnerskapet med Multiconsult. Både det økonomiske bidraget, men også kompetansen som engasjerte ansatte bidrar med er viktig for vårt ingeniørbaserte humanitære arbeid. Sammen sikrer vi klimasmarte løsninger inn i gode prosjekter, som baserer seg på lokale behov og ønsket om å bidra til varig endring i menneskers hverdag, sier Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i Ingeniører Uten Grenser.

Over 20 ansatte i Multiconsult har så langt bistått i IUG-prosjekter på områder som vann og sanitær, ren energi, gjenvinning, geoteknikk, bygg og infrastruktur. I tillegg jobber flere ansatte frivillig med ulike oppgaver for organisasjonen, og det avholdes flere aktiviteter som støtter virksomheten til IUG, blant annet Missing Maps.

Denne våren har IUG flere viktige prosjekter, blant annet for utdanningssenteret Eco Moyo i Kenya. Her vil to Multiconsult-ansatte bidra som mentorer for Master med Mening-studenter til et helhetlig oppdrag innenfor vannforsyning, erosjonsproblematikk og oppsett av microgrid. Les mer om oppdraget her: https://iug.no/master-med-mening-et-dyktig-stor-team-klart-for-oppdrag-hos-eco-moyo-kenya/