Bidrar til utbyggingen av Europas lengste bussvei

Multiconsult er godt i gang med oppdraget Bussveien gjennom Stavanger sentrum. I august syklet oppdragsledelsen ut på befaring av strekket som kommer til å bli en del av Europas lengste bussvei.

7. september 2016

Kjempeprosjektet vil sette lengde rekord

Rett før sommeren ble Multiconsult tildelt prosjektet Bussveien Haugåsveien – Stavanger sentrum – Sundekrossen. Prosjektet er et av de største samferdselsprosjektene på Nord-Jæren.

Multiconsult er allerede i gang med arbeidet på delstrekningen som omtales som den mest kompliserte, fra Stasjonsveien til Gauselvågen. Dette prosjektet startet opp før sommeren i 2015.Multiconsult har nylig levert et omfattende teknisk forprosjekt som har sett på blant annet alternativer for å krysse jernbanen i et område med kompliserte grunnforhold. Nå er dette prosjektet i full gang med utkast til reguleringsplan.

Vest, Sør-Vest, Sør og Østlandet står sammen om jobben

Multiconsult skal utarbeide reguleringsplaner for en strekning på over 10 kilometer fra Hillevåg til Stavanger sentrum og ut til Sundekrossen. Oppdraget gjennomføres i tett samarbeid mellom flere kontorlokasjoner og en viktig suksessfaktor i prosjektet er tverrfaglig samarbeid.

 

Sykkelbefaring av Bussveien Haugåsveien – Stavanger sentrum – Sundekrossen.

El-sykkel danket ut bil på befaring

Torsdag 18. august var det befaring med oppdragsledelsen i prosjektet. Bent Stensaker (oppdragsleder), Guri Miljeteig, Arnulf Østerdal, og Aslaug Aalen stilte fra Vest sammen med Matthias Hundt, Espen Eek og Kari Medby Loland fra Sør-Vest.

– Tradisjonelt drar vi på befaring til fots eller med bil. Det er ofte vanskelig å finne egnede stoppesteder med bilen, og derfor valgte vi å tenke litt annerledes denne gangen. Befaringen ble gjennomført ved bruk av el-sykler. Det er et fleksibelt, miljøvennlig og praktisk transportmiddel for denne typen befaringer og lever opp til det vi sier i vår strategi om at vi skal tenke grønt i alt vi gjør, sier oppdragsansvarlig Matthias.

El-syklene som var lånt fra bysykkelen.no hadde en el-motoren hjalp til de første 15 kilometerne. Den siste strekningen ble litt tyngre enn planlagt, men den flotte turstien på Madlasandnes hjalp på motivasjonen. Totalt var befaringen på over 20 kilometer, og med sol hele ettermiddagen ble det en suksess.

 

Sykkelbefaring av Bussveien Haugåsveien – Stavanger sentrum – Sundekrossen.