1/3

Biørn Øyen har jobbet 50 år i Multiconsult som VVS-ingeniør. Foto: Marte Nordahl

2/3

Etter mange år med prosjektering, synes Biørn Øyen det er mer interessant å jobbe med kartlegging av gamle anlegg og rapportskriving. Copyright: Foto: Marte Nordahl

3/3

Biørn Øyen er et friluftsmenneske og trives best utendørs i marka. Foto: Marte Nordahl

50 år i Multiconsult: − Spennende å være en slags detektiv

Biørn Øyen (76) synes det aller morsomste med arbeidet i Multiconsult er å være en slags detektiv på jobb, og å finne ut av hvordan eller hvorfor feil har oppstått.

2. januar 2024
Marte Nordahl

Biørn Øyen minnes godt sin første arbeidsdag i Multiconsult tilbake i juli 1973, som litt annerledes enn forventet.

− Jeg fikk i oppdrag å ferdigstille noen «som bygget» byggetegninger på Ullevål sykehus, i forbindelse med en oppdatering på Kvinneklinikken. Her satt jeg en hel dag og tegnet temperaturfølere på ulike rom som jeg tagget.   

At han tidligere hadde jobbet som teknisk tegner på farens kontor, forenklet arbeidet. I tillegg hadde han gått ett år på rørleggerlinja ved Sogn videregående skole. 

− Bakgrunnen som rørlegger gjorde at jeg interesserte meg mest for varme og sanitæranleggene, samt luftbehandling. Opp gjennom årene har jeg hjulpet mange med hvordan man skal prosjektere røranlegg, forteller han. 

VVS-ingeniør

Selv vokste Biørn opp på Høvik i Bærum, med en far som hadde eget VVS-rådgiverfirma, som han hadde planer om å ta over. 

− Siden det var et minstekrav på to år for å få lov til å komme inn på VVS-linja, startet jeg derfor som rørleggerpraktikant. 

Etter til sammen tre år startet han på VVS-linja ved Oslo Tekniske skole. At hans far døde midt i det første studieåret, gjorde at han brukte ett ekstra år på studiene. I 1973 fikk han endelig tittelen VVS-ingeniør. Etter studiene startet han opp i VVS-rådgiverselskapet Jensen Hauglund og Rognstad AS på Slependen. Her ble han værende fram til selskapet ble kjøpt opp av Multiconsult i 1997. 

Nytt avdelingskontor i Narvik

Det som kanskje har betydd mest for Biørns karriere, er at han ble sendt opp til Narvik for å starte opp avdelingskontoret etter ett års arbeid i selskapet. Multiconsult hadde fått i oppdrag å bygge et nytt kontorbygg for Norden Forsikring. Siden både arkitekt, elektrorådgiver og byggrådgiver jobbet der, krevde oppdragsgiver at selskapet måtte starte opp et nytt avdelingskontor i Narvik. 

− Kontorbygget var mitt første store og utfordrende prosjekt i Multiconsult, som jeg var veldig stolt over. Det første året jobbet jeg som saksbehandler og delvis prosjektleder. I tillegg fikk jeg hjelp av en teknisk tegner. Etter at jeg hadde ferdigstilt jobben og bygningen stod klar, fikk jeg i oppdrag å skaffe flere kunder. 

Biørn husker godt reisene ut til distriktene, fra Troms og helt ut til Lofoten og Vesterålen, som både spennende og utfordrende. 

− Reisingen var artig, samtidig som det var en brems at folk nordpå hadde negative holdninger til bruken av rådgivere som kom sørfra, forteller han. 

Etter at de omsider hadde fått i oppdrag å bygge kontorer for Posten i Narvik, tok en kollega over stafettpinnen. Kontoret i Narvik ble vellykket, som han i ettertid har brukt som eksempel for andre prosjekter. 

Flere spennende prosjekter

Da Biørn kom tilbake til Oslo, jobbet han de første årene med å prosjektere et nytt sentralt oksygenanlegg basert på flytende oksygen, for hele Ullevål sykehus. 

− Jeg har hatt mye glede av erfaringene jeg tilegnet meg, som jeg har anvendt i senere sykehusprosjekter og gassanlegg. Blant annet i et laboratoriebygg for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, var det flere avanserte gasser enn på sykehus. Alle VVS-anleggene i laboratoriene besto dessuten av masse spesialventilasjon, forteller han. 

I nyere tid, fra år 2010, har han deltatt aktivt i prosjektet «Campus Ås». Oppdraget «Senter for Husdyrforsøk» var den første jobben der.

− Å prosjektere fjøs for småfe og storfe, var nokså nytt og spesielt, knyttet til det lufttekniske. Mens grisefjøset skulle ha en spesiell gulvvarme med ekstra varme i grisebingene ved mulige fødsler, skulle storfe kun ha luft fordi de produserer mye varme. Andre fjøs skulle ha utetemperatur året rundt.  

At leverandøren hadde gitt Biørn feil opplysninger, gjorde at de bommet på temperaturen i grisefjøset slik at det første kullet med grisunger døde. 

− Selv om det var veldig trist, løste det seg heldigvis til slutt. Vi sørget for at det ble mer varme i gulvet, og det var artig å til slutt lykkes med prosjektet, forteller han. 

Da prosjektet var ferdig, bidro han videre med en rekke spesialanlegg og uvanlige oppgaver ved Campus Ås. Blant annet jobbet han med rørpost og RO vann, i tillegg til at han hadde sidemannskontroll av alle gasser. 

En slags detektiv

De siste årene har Biørn vært mer interessert i kartlegging av gamle anlegg og rapportskriving, enn prosjektering.  

− Siden jeg leverer frihåndsskisser og ikke har vært like interessert i å følge opp datadelen, har utviklingen av prosjektering gått meg litt hus forbi.

− Derimot synes jeg det er veldig gøy å være en slags detektiv, som nøster opp i tilstander og setter opp tilstandsgrader. Siden prosjektene ofte mangler tegninger er det veldig fint å ha min bakgrunn og erfaring, der jeg i større grad forstår hva som er tenkt, sier han entusiastisk.

Biørn interesserer seg også for tidlig rådgivning, der han raskt ser hvilke muligheter som finnes, og hva som kan videreføres til et ferdig prosjekt.   

Omstilling til grønn energi  

Akkurat nå holder Biørn i prosjektet «Hagaløkkveien 28» i Asker, for et stort konsern på 30 000 kvm. Det relativt nye bygget skal bygges om og tilpasses flere personer. Bygget skal etter planen ferdigstilles sommeren 2025. 

− Det mest spennende med prosjektet er å få til ombyggingen, som skal foretas mens bygget er i bruk. At det som skal gjøres om på skal ha fokus på ombruk er utfordrende. Det er veldig begrenset hva vi kan gjøre innen vårt fag. 

Biørn er opptatt av at materialene som skal ombrukes må vedlikeholdes. 

− Materialene kan ikke bare settes på et lager, men må ombrukes med serviceintervaller. 

− Selve omstillingen til grønn energi og miljø, ser jeg på som den største utfordringen som vi må hanskes med hver dag i alle prosjekter. Å bygge gode anlegg samtidig som du skal spare mest mulig, er utfordrende. For at anleggene skal fungerer, må man kontinuerlig ha riktig balansegang knyttet til bruk og sparing. 

Selv har han hatt blandet hell med bruken av passivhus, og har erfart at det er om å gjøre å velge riktige materialer. Han erfarer også at materialer som tidligere skulle gjøre jobben mye enklere, nå forbys. 

− Noe av det som går riktig vei er at det eksisterer bedre produksjonsmetoder for bygningsmateriale, samt produkter med lavt forurensende avgassing. I tillegg legges det stadig mer vekt på ombruk, men dette må utføres planmessig og med fokus på restlevetid, forklarer han. 

Friluftsmenneske

Det Biørn ser mest fram til nå er å feire jul hjemme i Asker.

− Jeg er veldig glad i jul, og ser fram til å være mest mulig ute. Det er utendørs jeg henter ny energi.

Biørn er et ekte friluftsmenneske som tilbringer mye tid på hytta i Østre Slidre i Valdres. Når han er hjemme passer han på å være mest mulig ute på tur i marka. I sommerhalvåret foretrekker han å seile. 

Som ungdom og ung voksen var Biørn en aktiv kombinertløper i Stabæk IF. Selv om ambisjonen var å komme inn på landslaget, nøyet han seg med det inspirerende og sosiale miljøet i klubben.

− Mitt neste hårete mål er å jobbe i Multiconsult fram til prosjektet i Asker er ferdigstilt, smiler han.

Biørn Øyen – 50 år i Multiconsult