F.v seksjonsleder for seksjon Konstruksjonsanalyse, Espen Aas Smedsrud, Reignard Tan og Morten Engen. Tan og Engen har signert forlengelse av sine respektive førsteamanuensis II-stillinger (FAII) på 20 prosent i fem nye år. Foto: Marte Nordahl

− Førsteamuensisstillingene løfter Multiconsults fagkompetanse

Mortens og Reignards førsteamanuensis II-stillinger ved NTNU, løfter Multiconsult med unik fagkompetanse, som gjør selskapet ledende innenfor konstruksjonsanalyse og digitale ferdigheter. 

15. desember 2023
Marte Nordahl

Reignard Tan og Morten Engen har signert forlengelse av sine respektive førsteamanuensis II-stillinger (FAII) på 20 prosent i fem nye år. Begge jobber til daglig i Energi og Industri på Skøyen-kontoret. FAII-stillingene er på betonggruppen ved institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU i Trondheim. 

Professor Jan Arve Øverli fra NTNU, fremhever at betonggruppen ønsker toerstillinger fra industrien. Stillingenebidrar med stor faglig kompetanse og med praktiske problemstillinger i undervisningen som viser relevansen av de teoretiske modellene som undervises. 

− Dette gir studentene en bedre forståelse av hva som kreves av en rådgivende ingeniør, forteller Professor Jan Arve Øverli fra NTNU. Personer ansatt i en toerstilling har ofte en spesialkompetanse som utfyller vår egen. Dermed kan betonggruppen som helhet dekke hele bredden av fagområdet, legger han til. 

Underviser i Betongkonstruksjoner III

Tan og Engen bytter på å undervise i masteremnet Betongkonstruksjoner III, i to uker av gangen. Mens Tan underviser i dimensjonering av D-regioner og trykkfeltsteori, underviser Engen i betongskall. I tillegg underviser de i hvert sitt PhD-emne og veileder prosjekt- og masteroppgaver, samt doktogradsprosjekter. De er også sentrale i FoU-prosjekter på betonggruppen. 

− Undervisningsemnene bygger litt på hverandre. Vi har samme flyten og refererer til hverandres undervisning til studentene. I tillegg samarbeider vi om å lage en eksamensoppgave, som er høyaktuell nå, sier Tan.  

Inspirerende og stolt 

Seksjonsleder for seksjon Konstruksjonsanalyse, Espen Aas Smedsrud, synes det er inspirerende å registrere at det hele veien til topps i Multiconsult er en entusiasme knyttet til slik deltagelse.   

− På vegne av Multiconsult, er jeg stolt over at vi har et sterkt kompetansemiljø innenfor konstruksjonsanalyse, som også er ettertraktet hos NTNU. I de kommende årene vil de, sammen med kompetansemiljøet de tilhører i Energi og Industri, fortsette å bidra både med konstruksjonsanalyse og digitale ferdigheter i Multiconsult. Målet er at Multiconsult i stort drar mest mulig nytte av kompetansen som Morten, Reignard og miljøet sitter på, sier han. 

 − Det at vi treffer kunder, fremtidige kollegaer og bransjekollegaer på en slik arena, opplever jeg at er positivt og tillitsvekkende for alle parter. Tillit er et godt utgangspunkt for videre samarbeid, sier Smedsrud. 

Verdifull kompetanse

− Å ha en fot i begge leire, gjør at jeg kan bidra med bransje – og industriperspektivet inn i betonggruppa på NTNU. Tilsvarende, har jeg i større grad med meg det akademiske tankesettet på jobb for Multiconsult, forklarer Engen.  

Etter at Tan startet på sin PhD, synes han det har vært spennende å jobbe med FoU-aktiviteter i akademia.  

− Det er verdifullt å opprettholde den gode kontakten med miljøet på instituttet. Det har bidratt til å løfte prosjektene jeg jobber med. Nettverket har vi blant annet anvendt til å utvikle nye metoder, som ikke dekkes av standarder. Å utnytte en slik stilling, gir mye i det store og hele, som også har stor nytteverdi for fagmiljøet på sikt, sier Tan.  

Engen løfter frem at stillingen er akkurat nok til at du får det ekstra tankerommet, som gjør deg i stand til å gå det ekstra steget som skal til. 

Komitearbeider og fokus på bærekraft 

Både Tan og Engen er bidragsytere i utviklingen av betongstandarder som fib Model Code og Eurokode 2.  

− Jeg tar med meg kunnskap og erfaringer inn i komitearbeider mot utvikling av standarder. I arbeidet får vi nye innspill som vi ofte ikke har tenkt på tidligere, noe vi eksempelvis drar nytte av i prosjekter med kompliserte problemstillinger. Likeså bidrar vi med input fra fagmiljøet vårt i Multiconsult og industrien til utvikling av standarder, sier Tan. 

− Å være med i diskusjonen om hva som er god metodikk til praktisk bruk, med representanter i ulike forskningsmiljøer, gjør at vi utvikler presise metoder som tar utgangspunkt i en bestemt problemstilling.  

Engen leder for tiden en arbeidsgruppe i den internasjonale betongforeningen som arbeider med utvikling og deling av dataprogrammer med åpen kildekode. 

− De neste fem årene vil jeg jobbe med å koble dette arbeidet sammen med arbeidet på betonggruppa på NTNU. Vi har et stort uutnyttet potensial i grensesnittet mellom det digitale og våre klassiske ingeniørferdigheter, sier han.  

Tan vil i sin neste FAII-periode ha fokus på å utvikle analysemetoder for levetidsforlengelse av eksisterende betongkonstruksjoner. 

− Gullalderen med å prosjektere stadig nye verdensrekordsettende betongkonstruksjoner i størrelse og omfang, som i slutten av forrige århundre er forbi. Oppgaven vår blir å sørge for at de som allerede er bygd trygt, kan stå der lenger enn planlagt. Selv når de blir utsatt for skader og nedbrytningsmekanismer. I studiene er det større fokus enn noen gang på prosjektering av eksisterende konstruksjoner. Det er tydelig at det blir helt essensielt å posisjonere seg gunstig i det kommende markedsskifte, sier Tan.