1/4

Håkon Duus har siden videregående drømt å redde verden fra klimakrisen. Som elkraftingeniør er ambisjonen å klare 1,5 gradersmålet. Foto: Marte Nordahl

2/4

Håkons nysgjerrighet for eget og kollegaers fagområde driver han fremover. Foto: Marte Nordahl

3/4

Håkons mål er å bli en god ingeniør som kontaktes når de ønsker å løse sære oppgaver. Foto: Marte Nordahl

4/4

Håkon ble tidligere i år kåret til "Årets Unge Rådgiver", i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Foto: RIF

− Ambisjonen er å klare 1,5 gradersmålet

I tillegg til kompetanse, har Håkon et engasjement og interesse for fornybar energi, som styrker prosjektene han jobber med.

20. desember 2023
Marte Nordahl

Ut av heisen kommer en smilende Håkon Duus (33) iført en rutete gul og grå skjorte. Fornybar energi er et fagområde som Håkon har drømt om å jobbe med lenge. Allerede på videregående var visjonens hans å redde verden fra klimakrisen.

− Engasjementet og interessen for fornybar energi var det som drev meg til å søke meg inn på energi- og miljøstudier ved NTNU, forteller han entusiastisk.

I løpet av studiet var det dragningen mot solenergi som ble aller størst. I 2018 startet han i Multiconsult som elkraftingeniør. De første årene jobbet han mye med anskaffelse av store solcelleanlegg, hovedsakelig til ulike næringsaktører.

− Det var kult å få en bratt læringskurve i en bransje som var i rask endring. I tillegg var det inspirerende og motiverende å se hvor raskt bransjen og teknologiutviklingen vokste, og hvor stort solenergi er utenfor Norge.

Masse energi og engasjement

Håkon ble tidligere i år kåret til «Årets Unge Rådgiver» i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

− Å få jobbe med unike prosjekter på litt rare steder, gjør at den spesielle kunnskapen jeg sitter på i større grad blir fremhevet, sier han engasjert. 

Håkon er ikke typen som ser seg tilbake når det oppstår nye muligheter. Derimot gleder han seg over muligheten han har fått til å fronte prosjekter.

− Det er kollegaene mine på seksjonen og alle andre i Multiconsult som gjør at vi klarer å realisere disse prosjektene, og som muliggjør at jeg kan fortelle om dem. I tillegg får jeg mye energi av å dykke ned i et fag som jeg engasjerer meg såpass mye for.

Første store prosjekt på Svalbard

Håkon husker godt sitt første store prosjekt «Longyearbyen batteripark» høsten 2019 på Svalbard. I prosjektet startet han og flere kollegaer å jobbe med et større batterilager, og energisystemet i Longyearbyen som helhet. I tillegg jobbet de med solenergi til ulike bygg i Longyearbyen, som selv så langt nord er en viktig bidragsyter til kraftproduksjon. 

− Batteriprosjektet i Longyearbyen har vært tidkrevende, og vi har vært til stede i alle faser, fra forstudie, via innkjøp, til bygging og ferdigstillelse. At vi også var involvert i kontraktsforhandlingene med leverandøren har både vært krevende og lærerikt. 

Å få være med på et slikt prosjekt som får fram bredden og kompleksiteten i det Multiconsult jobber med, synes Håkon har vært utrolig kult.

− Aller morsomst var det å lykkes med samspillet med det eksisterende Energiverket, og å se det fungere godt i praksis. I tillegg har det vært inspirerende å kunne samarbeide og å dele kunnskap med andre fagenheter, smiler Håkon.  

Han fremhever at etter gjennomført forstudie, som tydelig konkluderte med at batteriet ville ha stor nytteverdi for Longyearbyen, gikk Longyearbyen lokalstyre (nå Svalbard Energi) videre med en investering. 

− Da vi begynte prosessen i 2020 var det svært få norske leverandører som kunne levere så store og komplekse batteriprosjekter. I anskaffelsesprosessen måtte vi derfor nå ut til internasjonale leverandører, forteller han. 

Lærerike samarbeid

Da byggeprosessen startet i januar 2022, møtte teamet både på tekniske og logistiske utfordringer. 

− Å bygge noe nytt på permafrost langt nord for polarsirkelen, med en båt som kommer kun en gang i uken med varer, var en kjempeutfordring.

I prosessen synes han det var spesielt lærerikt å samarbeide med folk med annen fagkunnskap, og å få alle parter til å trekke i samme retning.

Håkon er ydmyk over å få være en liten brikke i et så stort puslespill. I tillegg synes han det er kult å ha en så nyttig kompetanse. 

− En svært viktig del av prosjektet, har først og fremst handlet om å forstå hvordan energisystemet fungerer i dag og hvordan det er tenkt i fremtiden.

Blant annet har han sittet sammen med driftsingeniørene på kontrollrommet i Energiverket og sett hvordan de jobber. Han har også jobbet med langsiktige planer som går på et utslippsfritt energisystem i Longyearbyen.

− Jeg tror vi som rådgivere er godt egnet til å kunne sette oss inn i en slik helhet og kompleksitet i selve prosessen og totalsystemet, forteller han. 

I tillegg til energiomstillingen i Longyearbyen, har Multiconsult og Håkon jobbet mye og lenge med Isfjord Radio, som nå er blitt et hotell. Hotellet ligger helt for seg selv over 90 km vest for Longyearbyen. Også her er det blitt installert solenergi og batterier, og verdens nordligste solpark ble installert der i høst. 

Muliggjort flere prosjekter

Arbeidene med arktiske energisystemer i Longyearbyen og på Isfjord Radio gir også andre muligheter. Som eksempelvis arbeid for Statsbygg med et nytt fornybart energisystem til Trollstasjonen i Antarktis. 

− I Antarktis er det mye mer ekstremvær og større klimapåkjenninger, med vindhastigheter på opptil 90 m/s. Det er helt vilt! I tillegg er logistikken i Antarktis av en annen dimensjon. Kompetansen som vi har bygget på Svalbard og i Antarktis innen solenergi, batteri, dieselgeneratorer og vindturbiner, bruker vi aktivt i de fleste andre fornybarprosjekter vi jobber i. Som eksempelvis på Zanzibar og i Mosambik, informerer han. 

− Jeg må også benytte anledningen til å takke hele gjengen på Tromsø-kontoret, som er ansvarlige for de arktiske og antarktiske prosjektene våre. De har en enorm kunnskap på feltet, og er veldig hyggelige å jobbe med. 

Nysgjerrig og vitebegjæren

Håkons iboende nysgjerrighet for mye, kommer godt med i hans arbeid. 

− Min måte å tilegne meg ny kunnskap på, er å være nysgjerrig på hva andre gjør. At så mange i Multiconsult deler kunnskapen sin velvillig, er veldig inspirerende og driver meg videre. For at nysgjerrigheten min skal få dyrkes, er det avgjørende at idéene får lov til å eksistere og blir godt tatt imot i fagmiljøet, som jeg føler at de gjør. 

Håkon trekker fram at det var ekstra spennende å få jobbe tett med geoteknikere og byggingeniører på Svalbard. Det gir større forståelse for eget fag som en helhet. 

Elkraftingeniøren fremhever at større batterisystemer fortsatt er relativt nytt i Norge, og det skaper både muligheter og utfordringer. Derfor er det essensielt å bygge kompetanse i bransjen, og å hjelpe hele bransjen og hverandre med å skape gode batteriprosjekter. Multiconsult har tidligere gjort dette for solenergi, og batterier er et naturlig neste steg. 

− Å hjelpe leverandør og kunder med å realisere gode prosjekter både på kvalitet og pris, er en viktig oppgave for oss som rådgivere, fremhever han. 

Håkon bruker selv mye tid på å snakke med leverandører, og å bli enig om hva som er fornuftige krav. Siden standarder og normverk ikke er ferdig utviklet, er han klar på at de selv må bestemme hva som er godt nok. 

− Jeg er tilhenger av å samarbeide der man kan, og konkurrere der man må. Ingen er tjent med dårlige prosjekter, som i verste fall forårsaker skade. 

Vil ekspandere raskt 

Håkon er sikker på at solenergi vil vokse til himmels og være standardvalget i fremtiden.

− Fagområdet er i enorm vekst og kommer til å bli en viktig energikilde, også i Norge, både på grå arealer som parkeringsplasser, på tak og på fasader. Jeg har troa på at vi når regjeringens mål om 8 TWh solenergi innen 2030, og har et håp om å nå bransjens mål om 10 TWh. Selv om det er ambisiøst, er det både oppnåelig og veldig lønnsomt. Teknologien kommer til å bli rimeligere og bedre, i tillegg til at behovet vil øke fremover, forteller han. 

For tiden er Håkon involvert i prosjektet «Get FiT» i Mosambikk, som er drevet av seksjon for Energianalyse (REAS). Prosjektet har som mål å tilrettelegge for private investeringer i fornybar energi. 

− I prosjektene jobber flere seksjoner i Multiconsult sammen med hvert sitt fagområde. Det er spennende og givende å få jobbe med så store prosjekter, som har en reel verdi for et annet land, informerer han. 

Selv har Håkon jobbet fysisk med prosjektet «Capacity Building and Maintenance Project in ZECO» på Zanzibar, med bygging av fornybar energi og batterier, som integreres i et kraftsystem.

− Det er gøy å se at man kan skalere opp små prosjekter som på Svalbard og Zanzibar, og at erfaringer derfra gir reell verdi i byggingen av et lands kraftinfrastruktur, som i Mosambik. 

En god ingeniør                 

Håkons ambisjon for fremtiden er å bli en god ingeniør, som blir kontaktet når folk har en sær utfordring. 

− Mye av det vi gjør, og prosjektene vi har utført, har vært av de aller første på feltet i Norge, og noen ganger internasjonalt.

At de ikke har hatt noen erfaringer å sammenligne prosjektene med, har gjort at de har måttet tenke nytt. Samtidig har de tatt utgangspunkt i egen kompetanse innenfor nye rammer.

− I slike tilfeller hjelper det at vi er kreative og tør å gå løs på nye problemstillinger sammen. Åpenhet med hverandre om ting vi ikke kan, skaper dessuten et trygt rom der man kan være usikker og mislykkes. Samtidig er det et fantastisk miljø for å lykkes og få til helt rå prosjekter.

I framtiden ser Håkon fram til å drive prosessen videre, og kanskje sette nye målposter. Og ikke minst å klare å bygge nok fornybar energi, slik at vi når klimamålene i 2030 og 2050.

− Det kommer til å bli nok jobb. Drømmen er å klare 1,5 gradersmålet, hvis man skal være så flåsete.