Nepal_1390x576

Sommerstudentene Halvor og Katarina med Binod fra Nepal Electricity Authority.

Trangt nåløye om sommerjobb til Nepal

Tre studenter, valgt ut blant 180 kandidater, reiste 28. juni til Nepal med Multiconsults sommerprogram «Must Energi», for å se på muligheter for rehabilitering av et elvekraftverk.

10. juli 2015

Multiconsult sitt sommerprogram Must Energi fikk i år 180 kvalifiserte søkere til sitt prosjekt i Nepal. Årets sommerprosjekt for Multiconsults Must Energi-studenter er rehabilitering av et lite elvekraftverk, Tinau på 1MW, like utenfor byen Butwal i sør-vest Nepal. Kraftverket var Nepals første vannkraftverk og ble ferdigstilt i 1978.

– Det er mangelvare på sommerjobber som ligner det reelle arbeidslivet, hvor vi får mye ansvar og kan bruke den ulike kompetansen vi sitter på sammen, slik at vi får en god og helhetlig løsning. Det får vi her, sier Katarina Kloster, en av de tre sommerstudentene.

Oppgradere utstyret

Kraftverket produserer i dag om lag 60 prosent av det som opprinnelig ble installert, grunnet slitasje på utstyret. Det er nå på tide å bytte ut deler med mer moderne utstyr. Sommerstudentene skal foreslå hvilke oppgraderinger som skal gjøres, samt komme med overslag med tanke på økonomien i prosjektet.

– Det er et utrolig spennende prosjekt. Et reelt prosjekt i et eksotisk land. Samtidig er det svært utfordrende teknisk sett, med helt andre forhold og forutsetninger enn hva man ville ha møtt i Norge. Prosjektet var planlagt lenge før vårens jordskjelv, men ble enda mer aktuelt i etterkant. Det er spennende å se på infrastrukturen og alt det tekniske, selvfølgelig i kombinasjon med møtet med interessante mennesker, sier Kim Allgot, en av sommerstudentene.

Sikkerhet etter jordskjelvet

Det at Nepal nylig ble rammet av jordskjelv har krevd ekstra god planlegging fra både Multiconsult og studentene i forkant av reisen, med tanke på sikkerhet og logistikk. Det har blitt foretatt en grundig sikkerhetsvurdering. Jordskjelvet medfører at arbeidet blir enda mer nyttig for prosjektet, samtidig som det gir studentene en ekstra faglig utfordring.

– Multiconsult har i lang tid samarbeidet med en lokal parter i Nepal gjennom Fredskorpset og har personal til stede i Kathmandu. Studentene blir vel mottatt i Nepal og har i tillegg en senior ingeniør fra Multiconsult med på reisen, sier Frida Martinsson, ansvarlig for årets Must Energi-program.

Les reisebrev fra årets sommerstudenter i Nepal her.

Must sommerprogrammer i Multiconsult

Hver sommer tilbyr Multiconsult egne sommerprosjekter for studenter. Selskapet setter sammen tverrfaglige studentteam som jobber i pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har Multiconsult tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft.

– Multiconsult ser at vi ved å skape et interessant sommerprogram får tak i de beste studentene innenfor relevante fagfelt. For Must Energi har det vært viktig å lage et program som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere, for å vise hva en jobb hos oss vil innebære og hvilke muligheter man kan få. Å jobbe mot en reell kunde og med en reell oppgave gir studentene motivasjon og eierskap og resulterer i mange nye erfaringer og en bratt læringskurve, sier Frida Martinsson, ansvarlig for årets Must Energi-program.

Les mer om Must-programmene til Multiconsult her.