2/6

Must Energi Vannkraft 2017

3/6

Must Energi Vannkraft 2015

4/6

Must Energi Vannkraft 2014

5/6

Must Energi Vannkraft 2013

6/6

Must Energi Vannkraft 2012

MUST Fornybar Energi

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

I Must Fornybar Energi skal et team bestående av fire studenter gjennomføre et studie relatert til fornybar energi i et reelt prosjekt.

Multiconsult er et av landets største konsulentselskap innen både nasjonal og internasjonal teknikk for fornybar energi. Flertallet av våre prosjekter er utenfor Norges grenser, hovedsakelig i sørlige Afrika, Himalayaregionen og sør-østlige Europa.

Vi legger derfor til rette for at yngre ansatte skal kunne få en internasjonal karriere hos oss.

I Must Fornybar Energi legges det opp til at studentteamet skal være tverrfaglig, slik at det er mest mulig komplett i forhold til oppgavene som skal løses. Deltagelse i sommerprosjektet lønnes som andre sommerjobber i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreise vil bli dekket.

Studentene som deltar på Must Fornybar Energi er 3. og 4. års studenter innen energirelaterte studier (spesifikt bygg, maskin, elkraft, hydrologi, energiplanlegging, geoteknikk, geologi, miljø, sosialvitenskap, økonomi og ledelse).

Bransjens mest spennende sommerjobb?

Stillingsutlysning for Must Fornybar Energi 2019 vil lyses ut 15. januar 2019.