1/4

Håhammeren bro og turvei | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

2/4

St. Marie Plass | Foto: Vidar Moløkken, Multilux AS

Samferdsel vei mulighetsstudie 1390x576

3/4

Løvstien | Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Kirkegaten | Foto: Multiconsult

Landskap

Multiconsults landskapsarkitekter har en god faglig sammensetning med medarbeidere med flere års erfaring og allsidig kunnskap og yngre medarbeidere med energi og kreativitet. Selskapets medarbeidere har bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet.

I samarbeid med kunden utarbeider Multiconsult konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne løsninger tilpasset vår tids estetikk, miljø- og funksjonskrav. Selskapet har god formgivningsevne, kunnskaper om møblering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse på terrengtilpassing, universell utforming, økologi og miljø.

Multiconsult har sterkt fokus på faglig utvikling og deling av kompetanse på tvers av regionene, slik at hele selskapet til en hver tid er oppdatert og kan tilby kunden de beste løsninger. Landskapsarkitektene har erfaring fra å jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og andre faggrupper, og håndterer flere typer tegnings og visualiseringsverktøy, deriblant kompetanse på 3D-visualisering.

Multiconsults tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging. Typiske produkter er:

  • Mulighetsanalyser,
  • Utomhusplaner/byggeplaner,
  • Anbud og teknisk beskrivelse
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Stedsanalyser
  • Planteplaner
  • Skjøtselsplaner
  • Visualisering.