Fotomontasje ferdig bygg | Fotomontasje: mir/silurveien.no

Fotomontasje ferdig bygg | Fotomontasje: mir/silurveien.no

Ullern Panorama

Stabilitetsvurdering og sikring av stor byggegrop i berg

Multiconsult har stått for prosjektering av alle grunnarbeider i forbindelse med etableringen av en stor byggegrop i berg i vanskelige grunnforhold. Prosjektet omfatter stabilitetsberegning av skjæringer, dimensjonering av bergsikring, berginjeksjon, oppdriftsforankring av bunnplate, spunting, grunnvannsovervåkning, bygningsbesiktigelse og tett oppfølging i byggefase.

Løsning av oppdraget

Stabilitetsanalyse ved hjelp av numerisk modellering i RocPlane og Swedge.

Daglig oppfølging på byggeplass, detaljanvisning av bergsikring.

Planlegging av injeksjonsopplegg.

Registrering av alle installerte sikringsmidler, presentert i teknisk sluttrapport.

Våre tjenester

  • Stabilitetsberegninger
  • Oppdriftsforankring
  • Oppfølging i byggefase
  • Berginjeksjon
  • Mengdekontroll