Veritas - byggetrinn 3 | Fotomontasje: Multiconsult

Det Norske Veritas

Byggetrinn 3

Prosjektet er utarbeidet på oppdrag fra Det Norske Veritas Eiendom AS (DNVE) og omfatter et byggetrinn 3 på Veritassenteret.

Foruten selve kontorlokalene, som er lokalisert øst for Veritas 2, omfatter dette prosjektet også underjordiske parkeringsanlegg under kontorbebyggelsen og nytt P-hus i Parken. I tillegg kommer oppgradering av utomhusanleggene, samt ny adkomstvei fra Veritasveien til Høvikbanen.

Veritas 3 er på ca 30.000 m2 kontorarealer pluss en parkeringskjeller med plass til ca. 800 biler.

Det nye kontorbygget skal BREEAM-NOR sertifiseres og har ambisjonsnivå Excellent.

Vårt oppdrag

Forprosjekteringen av trinn 3 på Veritas, Høvik ble revidert i 2013. Det ble utarbeidet tekniske beskrivelser/ premissnotater, tegninger og kostnadskalkyler fordelt på:

  • Kontorbebyggelsen
  • Parkeringskjellere
  • Utvidelse av parkeringshus i Parken
  • Ombygging av grensesnitt mot Veritas II
  • Oppgradering utomhus med ny vei til Høvikbanen etc.

Kontorbygget skal BREEAM-NOR sertifiseres og har ambisjonsnivå Excellent.

Forprosjektet er utarbeidet av Lund + Slaatto Arkitekter AS (Arkitekt), Multiconsult AS (Rådgivende ingeniører), Bjørbekk og Lindheim AS (Landskapsarkitekt) og Advansia AS (Prosjektleder).

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Anbudsbeskrivelse