Samferdsel og infrastruktur, Hellen Panorama Borettslag, Bergen , LINK arkitektur, utomhusanlegg, Detaljprosjekt, Multiconsult

1/3

Visualisering av bygg og utomhusanlegg

Samferdsel og infrastruktur, Hellen Panorama Borettslag, Bergen , LINK arkitektur, utomhusanlegg, Detaljprosjekt, Multiconsult

2/3

Visualisering av bygg og utomhusanlegg | 3D-modell: LINK arkitektur

Samferdsel og infrastruktur, Hellen Panorama Borettslag, Bergen , LINK arkitektur, utomhusanlegg, Detaljprosjekt, Multiconsult

3/3

Utomhusplan | Ill.: Multiconsult

Hellen Panorama

Borettslag

Bygget er terrassebygg og ligger på en bratt tomt med flott havutsikt. På grunn av tomtens beliggenhet er en stor del av uteoppholdsarealene på en felles takterrasse. På takterrassen er lekeplass, plantefelt, tredekke og belegningsstein. Utomhusanlegget for øvrig består av, grøntanlegg, amfi i granitt, store natursteins- og betongmurer, stier, og naturområde.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført utvikling og prosjektering av utearealer i samarbeid med byggherre og arkitekt.

Bygg arkitekt: LINK Arkitektur

Grønn entreprenør: Jans Hageservice

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Prosjektering