Skateanlegg, Bygdøy, skisser. bowlanlegg, streetanlegg, kostnadsberegninger, tomteutredning, multiconsult

1/3

Skisse: Eirin Aaseth, Multiconsult

Skateanlegg, Bygdøy, skisser. bowlanlegg, streetanlegg, kostnadsberegninger, tomteutredning, multiconsult

2/3

Tverrsnitt | Skisse: Eirin Aaseth, Multiconsult

Skateanlegg, Bygdøy, skisser. bowlanlegg, streetanlegg, kostnadsberegninger, tomteutredning, multiconsult

3/3

Lengdesnitt | Skisse: Eirin Aaseth, Multiconsult

Skateanlegg – Bygdøy

Bowl- og streetanlegg i betong

Det skisserte skateanlegget består av et bowlanlegg på 260 m2 og et streetanlegg på 703 m2. Størrelsen og formen på anlegget er tilpasset ønsket tomt i nærheten av Ferdbanen på Bygdøy.

Hele anlegget er tenkt utført i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterkning og rekkverk i stål. I bowlen er det tenkt kantforsterkning i form av prefabrikkerte betongheller (poolkoping).

Skisseprosjektet og reguleringstjenester er bestilt av en gruppe foreldre på Bygdøy, representert ved Thor Johan Furuholmen.

Løsning av oppdraget

Prosjektet er i sin helhet utført av Multiconsult.

Våre tjenester

  • Design
  • Tegninger og illustrasjoner
  • Tekstdokument skateanlegg i betong
  • Kostnadsberegninger
  • Tomteutredning