Multiconsult Samferdsel Skatepark

1/2

Foto: Eirin Aaseth

Multiconsult Samferdsel Skatepark

2/2

Foto: Eirin Aaseth

Skateanlegg – Fyrstikkalleen, Oslo

Skateanlegget er en integrert del av et større utomhusanlegg på Helsfyr skole i Oslo. Prosjektet er gjort i samarbeid med LINK Landskap.

Skateanlegget er et rent streetanlegg på 222 m2, og består i hovedsak av horisontale, hellende og krumme betongflater i flere nivåer. Anlegget er utformet i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterkning og rekkverk i syrefast stål.

Skateanlegget ble ferdigstilt sommeren 2010.

Løsning av oppdraget

Multiconsult hadde ansvar for:

  • Utforming av skateanlegg
  • Prosjektering av konstruksjoner,VA- og EL- anlegg

LINK Landskap hadde ansvar for:

  • Utforming av utomhusanlegget med unntak av skateanlegget

Utførende var Veidekke Entreprenør AS.

Våre tjenester

Gjelder skateanlegget isolert:

  • Design skateanlegg
  • Prosjektering
  • Kostnadsberegning
  • Formtegninger
  • Armeringstegninger
  • Beskrivelse
  • Oppfølging på byggeplass