Multiconsult Samferdsel Skatepark Kolbotten

1/2

Perspektiv mot nord | Foto: Ashley Conn

Multiconsult Samferdsel Skatepark Kolbotten

2/2

Perspektiv mot nord | Foto: Ashley Conn

Skateanlegg – Kolbotn

Multiconsult har i samarbeid med LINK Landskap utarbeidet skisseprosjekt for skateanlegg i Kolbotn sentrum.

Det er utformet to utkast til skateanlegg. Begge alternativer har en grunnflate på tilnærmet 1200 m2, og inkluderer både bowl og street. Skateanlegget er planlagt utført i plasstøpt betong med kantforsterkning og rekkverk i syrefast stål. I hovedsak vil anlegget bestå av horisontale, hellende og krumme og dobbeltkrumme betongflater i mange nivåer. Prosjektet er tenkt utført i flere byggetrinn.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har hatt ansvar for:

 • Utforming skateanlegg
 • Utarbeidelse av planskisser for skateanlegg
 • Arrangere brukermøte
 • Input kostnadsoverslag

LINK Landskap har hatt ansvar for:

 • Arealdisponering
 • Utforming terreng
 • Utforming av konstruksjoner og utstyr i nærhet til skateanlegget
 • 3D-illustrasjoner
 • Kostnadsoverslag

Våre tjenester

 • Design skateanlegg
 • Brukerinvolvering
 • Planskisser
 • Kostnadsoverslag