Samferdsel og Infrastruktur, Skateanlegg, streetanlegg, Gjøvik sentrum, Jernbaneparken, Multiconsult

Snitt streetanlegg inkl. scene | Ill.: Multiconsult

Skateanlegg – Gjøvik

Jernbaneparken, Gjøvik

Skateanlegget er en integrert del av planlagt aktivtetspark i Jernbaneparken midt i sentrum av Gjøvik. På grunn av den meget sentrale beliggenheten er det lagt strenge føringer med hensyn på estetisk utforming og samspill med øvrige deler av aktivitetsparken og ny skysstasjon.

I hovedsak er anlegget et rent streetanlegg, men det inkluderer også en åpen/ halv bowl og enkelte flowelementer. Grunnflaten i skateanlegget er om lag 550 m2. Imidlertid vil anlegget bli utført med glidende overgang til scene og sittetrinn i aktivitetsparken slik at disse konstruksjonene også delvis kan benyttes til skating. Skateanlegget, sittetrinn og scene vil bli utført i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterkning og rekkverk i stål. Planlagt byggestart er våren 2013.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har i oppdraget vært underkonsulent for en prosjekteringsgruppe bestående av Kontur og In’By.  Multiconsult har hatt ansvar for design, prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for selve skateparken. In’By har hatt ansvar for design av aktivitetsparken og lagt føringer for design av skateanlegget. Kontur har ivaretatt prosjektledelse og innehatt rollen som ansvarlig søker.

Våre tjenester

  • Brukerinvolvering
  • Design
  • Kostnadsberegninger
  • 2D tegninger
  • Beskrivelse
  • Prosjektering
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for generalentreprise