Landskapsplan | Foto: Eirin Aaseth

Skateanlegg – Tynset

Skateanlegget har en grunnflate på 350 m2 og er en del av et planlagt parkanlegg i Tynset sentrum.

I hovedsak er anlegget et rent streetanlegg, men det inkluderer også en åpen/ halv bowl. Anlegget er sammensatt av horisontale, hellende, krumme og dobbeltkrumme betongflater i mange nivåer. Anlegget er tenkt utført i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterkning og rekkverk i syrefast stål.

Prosjektet ble stoppet før fullførelse våren 2010 på grunn av usikkerhet rundt beliggenhet. Fullførelse av forprosjekt gjenopptas høsten 2010.

Løsning av oppdraget

Prosjektet er i sin helhet utført av Multiconsult.

Våre tjenester

  • Brukerinvolvering
  • Design
  • Kostnadsberegninger
  • 2D-tegninger