Street- og bowlanlegg – Plan og lengdesnitt | Ill.: Multiconsult

Skateanlegg – Elverum

på flerbruksanlegget Terningen Arena

Skateanlegget består av to frittstående enheter i form av et streetanlegg og bowlanlegg med grunnflater på henholdsvis 409 m2 og 151 m2. Anleggene er tiltenkt en plassering på flerbruksanlegget Terningen Arena sammen med en rekke andre idrettsanlegg. Bowlanlegget er i sin helhet tenkt utformet i plasstøpt betong. Store deler av streetanlegget er også tenkt utført i plasstøpt betong, men vil i tillegg inneholde asfalterte dekker og noen gressbeplantede lommer. Asfalterte dekker er lagt inn som et kostnadsbesparende tiltak og er tenkt benyttet i områder hvor det kjøres med lavere hastighet.

Arbeider med utførelse av skateanlegget ble utlyst som en totalentreprise våren 2012 og tilbudspriser var innenfor budsjett. Imidlertid ble byggestart likevel utsatt på ubestemt tid.

Løsning av oppdraget

Design, prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag ble i sin helhet utført av Multiconsult.

Våre tjenester

  • Brukerinvolvering
  • Design
  • Kostnadsberegninger
  • 2D tegninger
  • Beskrivelse
  • Prosjektering
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise