Multiconsult Samferdsel Skatepark

1/2

Oversikt av parken sett mot nord | Foto: Bø skateboardklubb

Multiconsult Samferdsel Skatepark

2/2

Streetplazadel mot sør | Foto: Bø skateboardklubb

Skateanlegg – Bø

Skateanlegget med en grunnflate på 250 m2 er en integrert del av øvrige idrettsanlegg ved Høgskolen i Telemark.

I hovedsak er anlegget et rent streetanlegg, men det inkluderer også en åpen/halv bowl og enkelte flowelementer. Anlegget er delvis nedsenket i terreng og utført i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterking og rekkvertk i syrefast stål. Krevende kjøreflater i anlegget ble utført av et dansk firma ENR som har skatesakkyndige håndverkere fra Danmark, Canada og USA.

Arbeider i forbindelse med bygging av skateanlegget ble utlyst første gang i 2010 og deretter i 2011. Skateanlegget ble ferdigstilt sommeren 2012.

Løsning av oppdraget

Design, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag ble i sin helhet utført av Multiconsult.

Prosjektet ble gjennomført som en generalentreprise med Veidekke som generalentreprenør. Ved hjelp av Multiconsult ble ENR tilknyttet som underentreprenør og skateparkspesialst for utførelse av krevende støpefelter.

Våre tjenester

  • Brukerinvolvering
  • Design
  • Kostnadsberegninger
  • 2D tegninger
  • Beskrivelse
  • Prosjektering alle fag
  • SHA-ansvarlig i prosjekteringsfasen
  • Gjennomføring av tilbudsprosess
  • Oppfølging i byggefase