Multiconsult Samferdsel Skatepark Drammen Bruparken

1/3

Bowl-Oversikt | Foto: Eirin Aaseth

Multiconsult Samferdsel Skatepark Drammen Bruparken

2/3

Skatepark i Bruparken | Foto: Eivind Schou

Multiconsult Samferdsel Skatepark Drammen Bruparken

3/3

Bowl-Oversikt | Foto: Eirin Aaseth

Skateanlegg – Drammen

Skateanlegget er en integrert del av et større parkanlegg, Bruparken, under motorvegbrua i Drammen.

Skateanlegget består av et streetanlegg på 636 m2 og et bowlanlegg på 330 m2. Begge anleggene er utformet i plasstøpt betong med tilhørende kantforsterkning og rekkverk i syrefast stål. Street- og Bowlanlegget er i hovedsak sammensatt av horisontale, hellende krumme og dobbeltkrumme betongflater i mange nivåer. Bowlanlegget var det første i sitt slag oppført i Norge.

Bruparken og skateanlegget ble i 2008 tildelt prisen ”Norges beste uterom” av regjeringen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult hadde ansvar for:

  • Prosjektering av konstruksjon, VA- og EL-anlegg

Statens vegvesen v/ Eirin Aaseth hadde ansvar for:

  • Utforming av skateanlegget
  • Kvalitetssikring av arbeidsunderlag
  • Byggeplassoppfølging

LINK Landskap hadde ansvar for:

  • Utforming av parkanlegg med unntak av skateanlegget

Utførende var Isachsen AS.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt