Vestas Castings Kristiansand

Industrianlegg

14-06-2014

Multiconsult Industri Prosjektledelse Vestas Casting
Mongstadbase – Røranlegg bak kaier

Gjennom rørprosjektet er det foretatt utskifting og oppgradering av forsyningsanlegget til eksisterende kaier og etablert nytt forsyningsanlegg til nye kaier.

05-06-2014