Forskningsanlegg Landbasert akvakultur

Nofima fornyer og utvider deler av sine fasiliteter for å kunne kjøre forsøk på laksefisk både på ferskvann og sjøvann. Det skal lages en…

01-09-2020

Sævareid

Alternativsvurdering, reguleringsplan, mulighetsstudie

26-09-2018

Settefiskanlegg Marine Harvest i Steinsvik

RAS-anlegg i Steinsvik

07-06-2018

Settefiskanlegg Bremnes Seashore

RAS-anlegg i Trovåg

Settefiskanlegg Grieg Seafood

RAS-anlegg i Trosnavåg

Settefiskanlegg Lerøy

Gjennomstrømingsanlegg - Bjørsvik

Kystsoneplan

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

18-10-2017

Settefiskanlegg på Sandøra

Forprosjekt

04-05-2017