1/2

Utførelse av fylling | Foto: Multiconsult

2/2

Plan industriområde | Foto: Multiconsult

Settefiskanlegg på Sandøra

Forprosjekt

Marine Harvest Norway AS planlegger å etablere et Settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune.

Multiconsult er i denne sammenhengen engasjert for å for etableringen av industriområdet med kaier og annen infrastruktur.

Løsning av oppdraget

For å finne den optimale utformingen av området ble det utarbeidet et forprosjekt som skulle ligge til grunn for videre detalj-prosjektering. Forprosjektet omhandler i hovedsak plassering og utforming av tomten og fylling. I tillegg er utredet kailøsning.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Geoteknisk rapport
  • Ingeniørgeologiske vurderinger
  • Bølgevurderinger
  • Prosjekteringsledelse
  • Forprosjekt Fylling og kai