Utvidet skolebygg | Illustrasjon: Spinn arkitekter

Utvidet skolebygg | Illustrasjon: Spinn arkitekter

Grindbakken Skole

Forprosjektering m/totalentreprise beskrivelse

Prosjektet ble utløst av behov for å modernisere et underdimensjonert ventilasjonsanlegg. Hovedtiltakene er illustrert under:

grindbakken

Løsning av oppdraget

Oppdraget var forprosjektering for rehabilitering og utvidelse av Grindbakken skoles hovedbygg og gymbygg, samt etterfølgende konkurransegrunnlag for totalentreprise. Hovedutfordring var utforming av gjennomførbart konsept for skolebygget, spesielt med hensyn på dimensjonering og plassering av teknisk rom for nytt ventilasjonssysten. Ulike alternativer ble utviklet og vurdert.

FKOK (Felles Kravspesifikasjon for Oslo Kommune) og krav til samtidig drift, og endelig konsept med utvidelse i høyden ble valgt og forankret hos oppdragsgiver og brukere. Valgt konsept ble dessuten omhyggelig vurdert tverrfaglig i det mest kritiske området (under og rundt nytt teknisk rom). Dette med formål å sikre at vår løsning i totalentreprise konkurransegrunnlag var gjennomførbar mhp. kritiske krav (spesielt mhp. brannteknikk og støy).

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse og oppmåling
  • Konsept
  • Rammesøknad
  • Involvering i AMU behandling
  • Forprosjekt rapport
  • Totalentreprise beskrivelse
  • Tegninger og skjema
  • Tekniske rapporter (brann, akustikk, SHA, bygningsfysikk)