1/3

Orkla City - Oslo | Foto: Cato A. Mørk

2/3

Ticonbygget - verneverdig bygg blir moderne og miljøriktig | Foto: Cato A. Mørk

3/3

Hotel Norge | Foto: Francisco Munoz - Hotel Norge by Scandic

Kontor- og næring

Miljøriktige, effektive og helsefremmende kontorlokaler er et godt fundament for en sunn bedrift. Folk som trives der de jobber er mer produktive og dermed mer lønnsomme.

Bærekraftige næringsbygg, det være seg kontorer, kjøpesenter eller varehandel generelt, er en del av vårt samfunnsansvar og samtidig et stadig viktigere moment i byggeiernes og leietakernes merkevarebygging og verdiskaping.

Våre rådgivere er av de fremste i landet på miljøsertifiseringsordningen BREEAM. Vårt fokus på blant annet bygningsfysikk og integrering og idriftsettelse av tekniske anlegg, vil være med å sikre et bygg uten de feil og tekniske problemer som fordyrer driftsfasen og fremmer reklamasjoner. En totalrådgiver gjennom hele byggets livsløp skal sikre en optimal drift og verdi både for eiere, leiere og miljøet rundt oss.