Varsel om oppstart av reguleringsplan – Trosnavåg settefiskanlegg

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det no varsla oppstart om arbeid med reguleringsplan «Veg og kai Trosnavåg» for deler…

13-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

05-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan av Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Støren

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren.…

21-12-2016

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Spongdalsvegen 828 – Gamle Spongdal skole

Vi informerer om at tomta til gamle Spongdal skole planlegges omregulert til boligformål og at planarbeidet nå settes i gang. Reguleringsplanen vil også omfatte…

16-11-2016

Varsel om oppstart av arbeid, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Koloåsen steinbrudd

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler…

11-11-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høyring av planprogram for uttak av Stein i Bremanger kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av Bremanger Q oppstart av planarbeid med konsekvensutgreiing for…

17-10-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av AS Sævareid Fiskeanlegg oppstart av detaljregulering av eigedomane…

12-10-2016

Varsel om oppstart av planarbeid for et Solnutane, et hytteområde for inntil 50 nye hytter

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid vert sett i gang for Solnutane eit hytteområde…

01-07-2016

Oppstart av reguleringsplanarbeid for eigedom gnr. 6 bnr. 1, mfl. på Vevletveit i Osterøy kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for eigedom gnr. 6 bnr. 1, mfl. på…

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljplan; FANA, gnr 12, bnr…

09-06-2016