Foto: Jo Michael

Prosjektering og byggeledelse

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av vannkraft. Selskapet leverer tjenester innen alle fagområder knyttet til vannkraft, og har vært sentral i utviklingen av vannkraft siden 1908.

Med Multiconsult som partner får kunden tilgang til Norges største miljø innenfor geoteknikk og ingeniørgeologi, herunder landets eneste team som jobber dedikert mot vannkraftmarkedet. Multiconsult har også spisskompetanse innen tilgrensende områder som blant annet brann, akustikk, sikkerhet og pålitelighet, HMS og SHA og miljø.

Multiconsult har gjennomført mange vellykkede vannkraftprosjekter inkludert opprusting, utvidelse og modernisering av eksisterende kraftverk i samarbeid med både entreprenører, utstyrsleverandør og kraftselskap.

Selskapet har et komplett vannkraftmiljø som dekker alle områder inne nybygging, drift og vedlikehold. Multiconsult har over 30 godkjente NVE fagansvarlige innenfor alle fagområder og i samtlige konsekvensklasser.