1/3

Skatepark | Foto: Multiconsult

2/3

Detalj trapper | Foto: Multiconsult

3/3

Detalj amfi | Foto: Multiconsult

Tasta skatepark

Planteplan

Tasta skatepark ligger i Stavanger kommune og er etablert ved Tasta idrettspark.

Multiconsult har levert tekniske planer for vei, VA, elektro og landskap.

Tasta skatepark er Nordens største skatepark i betong. Selve skateanlegget er levert av Betongpark anlegg As. Skateparken består av flater og elementer av betong, granitt og tre, med omrammende vegetasjonsarealer. Landskap har prosjektert grøntareal rundt parken.

Løsning av oppdraget

Tasta skatepark er et robust anlegg med solide materialer og et tydelig konsept. Det er benyttet materialer av høy kvalitet, både brostein, granittheller, trapp i granitt med sitteflater i tre og murer med forblending i granitt. Vegetasjonen lager en innramming av skateparken. Det er brukt robuste planter, både vintergrønt og innslag av prydgress for å skape et frodig anlegg hele året. Alle stål-elementer som stålstakitt, sykkelstativ, lyktestolper, avfallscontainere og øvrige utstyr har samme signalgule farge. Granittbelegget er i lys gråfarge, mens granitt til trapper og skatelement har en mørkere farge.

Våre tjenester

  • Planteplan