1/3

Grøft på land | Foto: C. Bay, Multiconsult

2/3

Pumpestasjonen utvendig | Foto: S. Liland, NCC

3/3

Pumpestasjonen innvendig | Foto: S. E. Kalve, Multiconsult

Sjøvannsforsyning BKK Varme og UiB

Sjøvannsledninger og pumpestasjon

BKK Varme og Universitetet i Bergen har laget et felles sjøvannsprosjekt, med pumpestasjon og inntaks-og fordelingsledninger.

BKK Varme leverer fjernkjøling til blant annet Media City Bergen og skal i fremtiden også levere til andre bygg på Nygårdstangen, mens Universitetet i Bergen skal benytte sjøvannet til marin forskning på Marineholmen og energiformål i egne bygg. Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt, da det kun kreves 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50-70 kWh kjøling.

Under en stor operasjon i mai 2017 ble inntaksledningen på hele 2,2 kilometer slept fra Sotra og senket i Byfjorden utenfor Bergen. Multiconsult har vært ansvarlig for byggeledelse av inntaksledningen og de øvrige fordelingsledningene i sjø og i grøft på land.

Multiconsult har også stått for prosjekteringen av pumpestasjonen, som er etablert under Puddefjordsbroen. Pumpestasjonen ble satt i drift for leveranse av sjøvann til Media City Bergen i juli 2017. Inntaksledningen går fra pumpestasjonen og ut i Byfjorden til 110 meters dyp.

Løsning av oppdraget

På oppdrag fra BKK Varme og Universitet i Bergen har Multiconsult utført detaljprosjektering og teknisk byggeledelse for sjøvannsprosjektet. Sjøvannsanlegget blir benyttet til fjernkjøling, vann til fiskeforsøk og energiformål.

Inntaksledning med dim. Ø1200 mm henter kaldt sjøvann fra 110 m dyp i Byfjorden. Anlegget har felles pumpestasjon på Dokken under Puddefjordsbroen, her blir sjøvannet fordelt, 1 stk. Ø630 mm fordelingsleding i sjø til Nygårdstangen og 2 stk. Ø400 mm i grøfter til Nygårdshøyden og Jusbygget.

I pumpestasjonen er det innstallert 6 pumper og tilrettelagt for to framtidige pumper til forsyning av Dokkenområdet.

Multiconsult hadde rollen som SØK for alle tiltakene og sto for øvrig for alle relevante myndighets-søknader.

Våre tjenester

 • Forprosjekt for Universitetet i Bergen
 • Detaljprosjektering av inntak- og fordelingsledning i sjø
 • Detaljprosjektering RIB/RIG/RIGm/RIVA/RIV/RIEAUT og RIE av pumpestasjon
 • Detaljprosjektering av ledningsnett i grøfter på land Nygårdstangen og Dokken
 • Design av pumpestasjon (ark)
 • Geotekniske- og miljøgeologiske undersøkelser på tomt for pumpestasjon
 • Søknad om tillatelse Fylkesmannen
 • Søknad om Havnevesenets tillatelse til utlegging av sjøledninger
 • Ansvarlig søker for hele tiltaket
 • Oppfølging i byggeperioden
 • Byggeledelse for inntak- og fordelingsledning
 • Byggeledelse ledningsnett på i grøfter på land, Nygårdstangen og Dokken