Risavika

Risavika sør

Ny havn

Multiconsult har prosjektert kaifront inklusiv senkekasse og dykdalb, samt utført geoteknisk prosjektering i forbindelse med mudrings- og fyllingsarbeider. Multiconsult har hatt ingeniørgeologisk rådgivning i forbindelse med sprengnings- og sikringsarbeider i hele anleggsperioden.

Løsning av oppgdraget

Tekniske løsninger valgt i nært samarbeid med oppdragsgiver og byggherre.

Våre tjenester

  • Prosjektering av kaifront inklusiv senkekasse og dykdalb
  • Geoteknisk prosjektering i forbindelse med mudrings- og fyllingsarbeider
  •  Ingeniørgeologisk rådgivning i forbindelse med sprengnings- og sikringsarbeider i hele anleggsperioden
  • Skisseprosjekt
  • Detaljprosjekt