Multiconsult Samferdsel Vei Tunell

1/2

Oversikt – tunnelportal, Kvellandstrand | Visualisering: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Vei Tunell

2/2

Oversikt, tunnelportal, Hidra | VR modell: Multiconsult

Hidra Landfast

3.2 km undersjøisk tunnel

Fastlandsforbindelsen vil forenkle hverdagen til rundt 600 innbyggere som i dag er avhengig av fergeforbindelsen Kvellandstrand-Launes for å komme til og fra fastlandet. Den vil også komme næringslivet og hytteeiere på øya til gode og lette adkomsten for de mange turistene som hvert år besøker øya. Den undersjøiske tunnelen blir 8,5 meter bred, i tråd med vegvesenets krav. Kjørefeltbredden i hver retning blir på 3,25 meter. Kjøretiden gjennom tunnelen er beregnet til rundt fem minutter. I tillegg til tunnelen bygges det en 300 meter lang adkomstveg til båthavna på fastlandsiden. Multiconsult har hatt ansvaret for å utarbeide komplett byggeplan inklusiv konkurransegrunnlag. Eksempler på fagdisipliner er risikostyring, SHA, ytre miljø og visualisering. Prosjektet har vært utført som et infrastruktur BIM-prosjekt, dvs det er laget en virtuell 3D-modell med intelligente objektegenskaper for alle fagdisipline, basert på kravene og føringene i HB 138 “Modellgrunnlag”.

Løsning av oppdraget

Byggeplanen ble utført som infrastruktur BIM prosjekt. Multiconsult har stått for utarbeidelse av alle dokumentene i konkurransegrunnlaget.

Våre tjenester

  • Komplett byggeplan med tilhørende konkurransgrunnlag
  • Komplett Infrastruktrur BIM modell