1/2

Ny vei | Foto: Andreas Wendt

2/2

Kryss Fv. 545 | Foto: Andreas Wendt

Rimbareid skole

Ny adkomstveg

Prosjektert vei ligger sentralt på Fitjar, på sør-østsiden av gravplassen. Ny adkomstveg til Rimbareid skole starter fra Fv. 545 sør-øst fra bedehuset og går opp til Rimbareid skole.

Prosjektet omfattet prosjektering av ny adkomstveg til Rimbareid skole fra Fv. 545 med fortau og sidegrøft inkludert tilpasning av eksisterende veier og veidrenering.

Veien har fått asfaltert overflate for både kjørefelt og fortau. Kjørefelt og fortau ble adskilt med kantstein.

Løsning av oppdraget

Det ble utarbeidet en reguleringsplan for bygging av ny adkomstveg mellom Fv. 545 og Rimbareid
skole i 2012. Denne dannet grunnlaget for detaljprosjekteringen av Rimbareidvegen.

Prosjektet inneholdt:

  • Detaljprosjektering
  • Anbudsprosess med utarbeidelse av anbudsdokumenter, utleggelse på Doffin og anbudsevaluering
  • Byggeledelse

Veien ble oppført i 2015.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Detaljprosjektering veg og VA
  • Utarbeiding anbudsdokumenter
  • Evaluering av tilbud
  • Byggeledelse