1/2

Østensjøveien 16 | Illustrasjon: SJ arkitekter

2/2

Resepsjonen | Illustrasjon: SJ arkitekter

Østensjøveien 16

Kontorbygg

Multiconsult hadde ansvaret for skisse- og forprosjektet samt utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for alle fag. Skisse- og forprosjektets intensjon var å sikre BREEAM Very Good klassifisering for kontorbygget.

Forprosjektet hadde som mål å etablere et tverrfaglig konsistent beslutningsunderlag for oppdragsgiver, mht. kvalitet, kostnad og funksjon.

Modelleringen i forprosjektet skjedde i nært samarbeid med arkitekt og hadde som hovedmål å verifisere de globale geometriske forutsetningene slik at disse kan visualiseres som prinsipper i dialog med brukere og øvrige fag. Hovedfunksjonen til BIM-modellen i dette oppdraget var å verifisere og dokumentere den tverrfaglige kontrollen. Modellen har gitt merverdi med hensyn på den tverrfaglige forståelsen og kommunikasjon med oppdragsgiver/byggherre.

Oppdraget har høye mål også med hensyn på miljøvennlige løsninger, hvor ønsket om å oppnå Breeam Very Good er et eksempel.

Løsning av oppdraget

Multiconsults hadde som målsetting å samhandle med byggherren og arkitekten for å skape funksjonelle og gode løsninger, levere høy teknisk kvalitet, samt gjennomføre oppgaven til det beste for oppdragsgiver, brukere og samfunnet.

Vi var opptatt av å skreddersy et team med den rette kompetansen i forhold til den enkelte oppgave, og legge stor vekt på å være profesjonelle samarbeidspartnere samt å gi oppdragsgiver den største oppmerksomhet.

Våre tjenester

  • Programmering
  • Analyser, utredning og studier
  • Prosjektering
  • Innkjøp kontrakter
  • Prosjektstyring
  • Kvalitetsstyring og HMS
  • Byggeledelse
  • Verifikasjon og kontroll