Sluppenveien 17 B/C | Foto: arc arkitekter as

Sluppenveien 17 B/C | Foto: arc arkitekter as

Sluppenveien 17 B/C

Origo

Sluppenveien 17 B/C er et nytt kontorbygg i Trondheim. Bygget har et areal på ca 13.500  m2 fordelt på 8 etg. Ca 8.000 m2 utstyres med termodekker (innstøpte kjølerør) for nedkjøling av bygget ned til komforttemperatur. Bygget er planlagt med fleksible løsninger for tilpasning til ulike leietagere.

For Sluppenveien 17 B/C er spesielt lagt vekt på inneklima, universell utforming og energi.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for VVS med tilhørende energiberegninger. Prosjektet er løst som en totalentreprise hvor Multiconsult har prosjektert direkte for VVS entreprenør.

Prosjektet har benyttet IFC filer og sammenstillingsmodeller (BIM) under prosjekteringen. Komplett detaljprosjektering og oppfølging i byggefase.

Våre tjenester

  • Komplett prosjektering VVS (BIM)
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Kjøleanlegg
  • Automatikkanlegg/systemoppbygging
  • VA