Brekkeparken Museum – Kulturbygg i Skien

Prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum. Telemark Museum er et regionmuseum som har ansvar for å…

27-06-2019

Varmepumpe Trondheim Lufthavn Værnes

Internt reversibel ammoniakk varmepumpe/kjølemaskin

06-04-2017

Metahara solkraftverk i Etiopia

Konsekvensutredning

14-02-2017

Powerhouse Brattørkaia

Skisse- og forprosjekt. Reguleringsplan

15-04-2016

Illustrasjon av regulert bebyggelse sett fra Brattørbassenget vest | Foto: Snøhetta/Multiconsult
Powerhouse One

Kontorbygg Brattørkaia

05-11-2014

Multiconsult - Bygg og eiendom - Powerhouse One - 334x222px
GET FiT Uganda

Støtteprogram for Fornybar Energi

16-06-2014