1/3

Prinsippskisse | Ill.: Torgeir V. Skiple

2/3

Varmepumpe | Foto: Per Arne Severinsen

3/3

Varmepumpe montert i container | Foto: Per Arne Severinsen

Varmepumpe Trondheim Lufthavn Værnes

Internt reversibel ammoniakk varmepumpe/kjølemaskin

Første byggetrinn består av reversibel ammoniakk varmepumpe/kjølemaskin og el. back-up som spisslast hvilket forsyner Terminal Vest, Hotell og snøsmelteanlegg Apron Vest med energi. Det er videre forberedt for utbygging til tårn og Terminal A.

Reversibel 2-trinns ammoniakk kjølemaskin/varmepumpe. Kapasitet på kjøling er ca. 600 kW ved isvannstemperatur 7 / 14°C. Varmeytelse er ca. 565 kW ved tur/ retur 50 / 40°C og utetemperatur -4°C. Kompressorene er turtallsregulert til halv hastighet og sylinderavlastning for videre kapasitetsregulering.

Maskinen er prefabrikert i container som er plassert utvendig ved energisentral. Det er installert 4 stk. varmevekslere (opererer som fordampere eller kondensatorer) i containerens sidevegger med vifter på tak.

Løsning av oppdraget

Multiconsult designet og prosjekterte den internt reversible varmepumpen/kjølemaskinen som forsyner Trondheim Lufthavn Værnes med kjøling og varme. I varmepumpedrift kan den operere både som ett-trinns varmepumpe og som to-trinns varmepumpe (ved lavere utetemperatur enn -12 °C). De fire luftvarmevekslerne opererer som kondensatorer når varmepumpen er i sommermodus, og fordampere når varmepumpen er i vintermodus.

Våre tjenester

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Prosjektering
  • Anbudsinnhenting
  • Oppfølging i byggefase og driftsfase